Tuần 17 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018) (Cập nhật 25/12/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
24/12/2018

7:00

Họp hội đồng và các ban tuyển sinh cao học khóa 7 – Đợt 2

Phòng Truyền thống Theo Quyết định
9:00 Họp phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Giảng viên

(Thao đường)

CBVC phòng TCHC
13:30

Họp hội đồng và các ban tuyển sinh cao học khóa 7 – Đợt 2

Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
Thứ Ba   25/12/2018

7:00

Họp hội đồng và các ban tuyển sinh cao học khóa 7 – Đợt 2

Phòng Truyền thống Theo Quyết định
8:00 Hội đồng chấm luận án tiến sĩ  Viện Khoa học TDTT Theo Thư mời
       
       
Thứ Tư
26/12/2018
8:00 Hội đồng chấm luận án tiến sĩ  ĐH TDTT TP.Hồ Chí Minh Theo Thư mời
9:00 Họp Hội đồng nâng bậc lương Phòng Truyền thống Theo Quyết định
14:00 Hội đồng chấm luận án tiến sĩ ĐH TDTT TP.Hồ Chí Minh Theo Thư mời
14:00 Họp Ban cơ sở vật chất Hội đồng tuyển sinh ĐH VLVH Khóa 13 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
Thứ Năm
27/12/2018
7:30 Họp Ban chấm  thi – Triển khai chấm  thi tuyển sinh cao học khóa 7 – Đợt 2 Phòng Truyền thống Theo Quyết định
8:00 Học tập quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần 8 BCH TW Đảng khóa 12

Trường ĐH Kinh tế

59C Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3
Toàn Đảng bộ
8:00 Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện NQ 1501/QĐ-TTg

Trường ĐHQT Hồng Bàng

215 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
Đ/c Danh, Đ/c Sơn, Đ/c An
13:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục

Phòng Số 3

(Thao đường)

Đảng viên Chi bộ
14:00 Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

ĐH TDTT

TP.Hồ Chí Minh
Theo thư mời
14:00 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
Thứ Sáu
28/12/2018
7:00

 

- Họp hội đồng và các ban tuyển sinh ĐHVLVH khóa 13 – Đợt 3

- Họp hội đồng và các ban thi tốt nghiệp các khóa ĐH VLVH về thi lại

 

Phòng Truyền thống Theo Quyết định
8:00 Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá và xếp loại hàng năm Đảng ủy khối Đ/c Lộc, Đ/c Huân
8:00 Hội nghị Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ TP. HCM Đ/c Huy
8:00

Báo cáo tiến độ học tập và Nghiên cứu NCS khóa 1

(DỜI SANG THÁNG 01 NĂM 2019)

Phòng Truyền thống Theo Quyết định
13:00 Họp hội đồng thi tốt nghiệp các khóa ĐH VLVH về thi lại Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
Thứ Bảy
 29/12/2018
       
14:00 Hội đồng thẩm định đề án mở mã ngành GDTC  Đại học An Giang Theo thư mời

Chủ nhật

30/12/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết