Tuần 16 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
   17/12/2018
7:00 Các khóa cao học tập trung Phòng học Học viên, Phòng ĐT SĐH & KHCN
8:00 Tập huấn công tác tuyển sinh Cần Thơ Đ/c Vinh, Đ/c Thư
13:30 Duyệt hồ sơ dự thi cao học khóa 7 (Đợt 2) năm 2018 Phòng Truyền thống Theo quyết định
15:00 Họp ban cơ sở vật chất Hội đồng cao học khóa 5 Phòng Truyền thống Theo quyết định
Thứ Ba 18/12/2018 9:00 Họp ban thư ký hành chính phục vụ đợt bảo vệ luận văn cao học.  Phòng ĐT SĐH & KHCN Theo quyết định
       
       
       
Thứ Tư
 19/12/2018

 

8:00

 

Học viên cao học khóa 5 (đợt 1, 2 và Học viên gia hạn thời gian bảo vệ) tập trung Phòng 3,4,5 Học viên, Phòng ĐT SĐH & KHCN
10:00 Chấm thi sơ tuyển Năng khiếu TDTT Bình Phước Phòng máy Thư ký, CBCT, Thanh tra, Đ/c BQ Việt
       
       
Thứ Năm
   20/12/2018
       
       
       
       
Thứ Sáu
   21/12 /2018
7:30 -8:00 Đón các thành viên hội đồng và Khai mạc đợt bảo vệ luận văn cao học năm 2018 Phòng Truyền thống Thư ký hội đồng, ban cán sự khóa cao học 5
       
       
       
Thứ bảy
   22/12 /2018
       
       
Chủ nhật
23/12/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết