Tuần 16 (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020) - Cập nhật ngày 17/12/2020

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
14/12/2020
       
       
       
       

Thứ Ba

15/12/2020
08h20 Họp khoa Điền kinh Văn phòng Khoa Điền kinh Toàn thể CBCC khoa Điền kinh
       
       
Trước 17h00 Hoàn tất phản hồi danh sách nâng lương năm 2020

Phòng TCHC

(Đ/c Hoàng Tùng)
Quản lý các đơn vị
Thứ Tư
16/12/2020
08h00 Báo cáo tổng hợp đề xuất nhu cầu kiện toàn của các đơn vị Hiệu trưởng Trưởng phòng TCHC
       
15h00 Ban hành Kế hoạch quy trình nhân sự cấp đơn vị   Hiệu trưởng, P. TCHC
       
Thứ Năm
17/12/2020
Trước 09h00 Thành lập Tổ công tác thực hiện quy trình nhân sự   Hiệu trưởng, P. TCHC
08h00 Kiểm tra công trường Nhà Bè Theo phân công
08h00 Hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 12 năm 2020 Trung tâm Hội nghị 272 Đ/c Kế Bình
13h30 Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức trình diện Trường Phòng họp 1 Đ/c Anh Thư, các thí sinh trúng tuyển
15h30 Họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2020 Phòng họp 1 Hội đồng

Thứ Sáu
18/12/2020

  Báo cáo công tác làm thẻ thư viện cho các lớp sau đại học Hiệu trưởng Phòng Tài vụ
09h00 Họp tập thể lãnh đạo Phòng họp 1 Tập thể lãnh đạo
10h00 Họp Tổ công tác thực hiện quy trình nhân sự Phòng họp 1 Hiệu trưởng, Tổ công tác
       

Thứ Bảy

19/12/2020
  Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc Đại học Huế Theo phân công
       

Chủ Nhật

20/12/2020
Từ 13h00 đến 20h00 Cúp nước - vệ sinh hệ thống bồn Toàn Trường Theo phân công
       
Tin Tức
Liên Kết