Tuần 15 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018) (Cập nhật ngày 12/12/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
ThứHai
10/12/2018
8:00 Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển trung tâm GDTC và Thể thao – ĐHQGHN giai đoạn 2020 – 2030” ĐHQGHN Theo thư mời
9:00 Làm việc với Lãnh đạo Khoa Thể dục về vấn đề nhân sự Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, Trưởng khoa Thể dục
10:00 Làm việc với Ban Thanh tra & Kiểm định chất lượng về vấn đề nhân sự Phòng Truyền thống Hiệu trưởng, Trưởng ban TT&KĐCL
       
Thứ Ba   11/12/2018   Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển trung tâm GDTC và Thể thao – ĐHQGHN giai đoạn 2020 – 2030” ĐHQGHN Theo thư mời
9:00 Họp nhóm Tác giả viết Sách giáo khoa Trung học cơ sở Phòng Truyền thống Đ/c Lộc, các Tác giả theo giấy mời
       
       
ThứTư
12/12/2018
8:00 Gửi Hồ sơ đến các Thành viên hội đồng Các Thành viên theo Quyết định Ban Thư ký, Ban CSVC chuẩn bị xe
       
15:00 Duyệt Hồ sơ dự thi cao học khóa 7 (đợt 2) năm 2018 (DỜI SANG TUẦN 16) Phòng Truyền thống Theo Quyết định
       
ThứNăm
13/12/2018
8:00 Gửi Hồ sơ đến các Thành viên hội đồng Các Thành viên theo Quyết định Ban Thư ký, Ban CSVC chuẩn bị xe
       
15:00 Họp tất cả các Kiốt về việc An ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Vệ sinh môi trường. Phòng Truyền thống Đ/c Danh, Đ/c An
       
ThứSáu
14/12/2018
  Hội thảo khoa học “Hệ thống lý luận liên quan đến TDTT quần chúng và thực trạng, hiệu quả quản lý TDTT giai đoạn 2011 – 2018” ĐH TDTT Bắc Ninh Theo thư mời
8:00 Gửi Hồ sơ đến các Thành viên hội đồng Các Thành viên theo Quyết định Ban Thư ký, Ban CSVC chuẩn bị xe
       
       
ThứBảy
 15/12/2018
7:00 Sơ tuyển môn năng khiếu 

TT GDTX

Đăk Nông
Theo quyết định
       

Chủnhật

16/12/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết