Tuần 15 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 09/12/2019

 

 

 

Niêm yết danh sách nâng lương năm 2019

 

Phòng TCHC Phòng TCHC
  Trình văn bản HN CBCCVC Hiệu trưởng Phòng TCHC
  Gửi thư mời họp mặt ngày truyền thống 01/01/2020 Theo địa chỉ Phòng TCHC
08:00 Rà soát điều kiện bảo vệ luận văn cao học đợt tháng 12 năm 2019 P. ĐT SĐH & KHCN Thanh tra
08:30 Họp Đảng ủy, Ban Giám hiệu Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu
Thứ Ba 10/12/2019        
09:00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
14:00 Nghiệm thu đề tài, công trình cấp cơ sở Phòng Truyền thống, Phòng 3, Phòng 4 Theo Quyết định
       
Thứ Tư 11/12/2019   Trình quy trình tuyển sinh các tỉnh liên kết Đ/c Lộc Phòng Đào tạo
08:00 Duyệt hồ sơ Cao học K8 đợt 2 Phòng Truyền thống Hội đồng, Thanh tra
09:00 Họp triển khai đề án thành lập Hội đồng trường Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị
14:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
Thứ Năm 12/12/2019 08:00 Hội nghị triển khai, hướng dẫn tổ chức ĐHNK 2020 – 2025 Trường ĐH Kinh tế (Nguyễn Đình Chiểu) Đ/c Lộc, Huy, Huân
       
       
       
Thứ Sáu 13/12/2019 08:30 Hội nghị Khoa học quốc tế Trường ĐH TDTT Bắc Ninh Theo Thư mời
       
       
       
Thứ Bảy 14/12/2019 08:30 Dự lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH TDTT Bắc Ninh Trường ĐH TDTT Bắc Ninh Theo Thư mời
       
Chủ Nhật 15/12/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết