Tuần 15 (Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020) - Cập nhật ngày 09/12/2020

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
07/12/2020
09h00  Họp chi bộ Hành chính Phòng Họp 1 Đảng viên Chi bộ Hành chính
  Phòng đào tạo gửi tờ trình trúng tuyển các tỉnh liên kết và tại trường   Quản lý phòng Đào tạo
10h00 Báo cáo tổng hợp phép năm 2020 và bảo hộ lao động năm 2020 Phòng Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
15h00 Họp Hội đồng tuyển dụng xét kết quả các vòng làm việc Phòng Họp 1 Hội đồng
Trước 17h00 Nộp lại Phiếu Đề xuất kiện toàn đơn vị khoa

Phòng Văn thư

(đ/c Hoàng Tùng)

Email: tochuchanhchinh@upes.edu.vn
Trưởng các đơn vị khoa

Thứ Ba

08/12/2020

08h00

Công bố kết quả xét tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020

Website

Chủ tịch Hội đồng, Ban Thư kí giúp việc, Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

 

 

10h00

Ban hành Kế hoạch xét nâng lương năm 2020;

Ban hành Thông báo rà soát, kiểm dò danh sách nâng lương năm 2020;

Thành lập Hội đồng xét nâng lương năm 2020

Văn thư

Website

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức - Hành chính

       
Thứ Tư
09/12/2020

 

 Báo cáo Công văn số 5106

 

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

 

Báo cáo Công văn số 5155

 

Phòng Tài vụ

08h30

Kiểm tra công trường

Nhà Bè

Theo phân công

11h00

Họp chi bộ Sinh viên Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Sinh viên
Thứ Năm
10/12/2020

08h00

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Hiệu trưởng,

Phòng Tổ chức - Hành chính

Các thí sinh trúng tuyển

08h00 Họp Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ Viên chức Phòng Họp 2 Ban Chấp hành Chi đoàn Cán bộ Viên chức
09h00 Họp Đảng ủy Phòng Họp 1 Đảng ủy viên

10h00

 Báo cáo kết quả rà soát thâm niên năm 2020 Phòng Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Hoàng Tùng)
15h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phòng Truyền thống Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Thứ Sáu
11/12/2020

 

Tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức

Đà Lạt

Theo phân công

 

08h00 Hội nghị cán bộ trí thức và cán bộ báo chí, xuất bản thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội trường thành phố

Đảng ủy,

Ban Giám hiệu

08h00 Họp chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Lý luận
09h30 Sinh hoạt chuyên đề năm 2020 Phòng Truyền thống

Đảng viên chi bộ Lý luận và Đại biểu

khách mời
10h00 Xét học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Họp 1

Hội đồng
  Báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bảo vệ luận văn của Cao học 7

Phòng Hiệu trưởng

Đ/c Quang Đại
Trước 16h00 Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 Văn thư Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ Bảy

12/12/2020
08h00 Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học   Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Quản lý phòng Đào tạo
08h30 Hội thảo khoa học Bắc Ninh Theo thư mời

Chủ Nhật

13/12/2020
09h00 Họp công tác chuẩn bị ngày truyền thống 01/01/2021 Phòng Truyền thống Đ/c Kế Bình, Quản lý P. TCHC, cựu Sinh viên
       
Tin Tức
Liên Kết