Tuần 13 (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 (Cập nhật 27/11/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
26/11/2018
       
9:00 Họp Đảng ủy & Ban Giám hiệu Phòng Truyền thống Đảng ủy, Ban Giám hiệu
       
       
Thứ Ba
27/11/2018
       
       
       
       
Thứ Tư
28/11/2018
       
       
       
       
Thứ Năm
29/11/2018
       
       
14:00 Họp Ban quản lý dự án Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu
       
Thứ Sáu
30/11/2018
       
9:00 Họp Chi bộ Lý Luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
       
Thứ Bảy
01/12/2018
7:00 Tuyển sinh ĐH VLVH Khoa 3 tại ĐH Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi

Đại học Phạm Văn Đồng

Quảng Ngãi

Theo Quyết định
8:00 Hội thảo Khoa học về Y học - Hội sinh lý học Việt Nam Cần Thơ Theo Thư mời
Chủ nhật
02/12/2018
  Hội thảo Khoa học về Y học - Hội sinh lý học Việt Nam Cần Thơ Theo Thư mời
       
Tin Tức
Liên Kết