Tuần 11 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày18/11/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
12/11/2018
9:00

Kết thúc chuyển phòng làm việc lên khu hiệu bộ

 

Bàn giao phòng ĐT sau Đại học và phòng TCHC khu thao đường

Khu hiệu bộ

 

Phòng làm việc trong thao đường

Phòng ĐT Sau Đại học & Khoa học công nghệ

 

P. TCHC

 

9:00

 

Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
9:30 Họp đoàn CBVC đi công tác tại Trường ĐHSP TDTT Hà Nội Phòng Truyền thống Đoàn công tác
14:00 Họp góp ý qui chế chi tiêu nội bộ Phòng Truyền thống

Ban tổ chức Hội nghị CBCC, Đảng Ủy, BGH, trưởng các đơn vị, Thịnh, An

Đ/c Xuân báo cáo trên máy chiếu
16:00 Tổng hợp danh sách GV và CBCC nghỉ hưu Các đơn vị  Đ/c Huy chỉ đạo tổng hợp
Thứ Ba   13/11/2018 8:00 Họp giải quyết kinh phí xuất bản giáo trình của NXB Sách Việt Phòng Truyền thống BGH, Thư viện, Thịnh, Huân, An, Xuân, Hạnh (báo cáo bằng máy chiếu)
9:00 In giấy mời dự lễ 20/11 tại Trường P. TCHC Đ/c Huy chỉ đạo
10:00 Xây dựng kế hoạch soạn thảo “Qui định hoạt động khoa học công nghệ trường ĐHSP TDTT TP.HCM” (tuần 10 chưa thực hiện) P.Đào tạo sau Đại học & Khoa học công nghệ Đ/c Đề
       
Thứ Tư
14/11/2018

 

 

 

Đoàn giáo viên, CBCC đi công tác ĐHSP TDTT Hà Nội Trường ĐHSP TDTT Hà Nội Đ/c Huy và đoàn công tác
       
       
15:00 Họp tiểu ban Ổn định, trật tự sinh viên (lễ 20/11) Phòng Truyền thống  Theo quyết định
       
Thứ Năm
15/11/2018
       
       
       
       
Thứ Sáu
16/11/2018
       
       
14:00 Chấm luận án cấp Trường

Trường ĐH TDTT TPHCM

Theo quyết định

19:00 Đi công tác ĐHSP TDTT Hà Nội Trường ĐHSP TDTT Hà Nội Đ/c Lộc
Thứ Bảy
 17/11/2018
       
       

Chủ Nhật

18/11/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết