Tuần 11 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 11/11/2019 09:00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
09:30 Họp Chi bộ Điền kinh – Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
       
Thứ Ba 12/11/2019        
       
15:30 Lễ Khai giảng Nghiên cứu sinh Khóa 3 và Cao học Khóa 8 Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị, Học viên
       
Thứ Tư 13/11/2019 08:00 Họp BTC chuẩn bị Lễ 20/11 Phòng Truyền thống Ban tổ chức
10:00 Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Chủ tịch Hội đồng trường Phòng Truyền thống CBCCVC Toàn trường
       
15:00 Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, P. Đào tạo báo cáo, Quản lý PTCHC, P.ĐTSĐH&KHCN, Đ/c B. Thư, Huân, Quyên
Thứ Năm 14/11/2019 08:00 Họp phòng TCHC Phòng Truyền thống CBVC Phòng TCHC
09:00 Hội nghị Đảng ủy lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Chủ tịch HĐT Phòng Truyền thống Đảng ủy
       
15:30 Hội nghị tập thể lãnh đạo lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Chủ tịch HĐT Phòng Truyền thống Tập thể lãnh đạo
Thứ Sáu 15/11/2019 08:00 Hội thảo Tự chủ đại học ĐH Tôn Đức Thắng Theo Thư mời
       
15:00 Tổng kết Thực tập sư phạm Thao đường Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo, P. TCHC
       
Thứ Bảy 16/11/2019 08:30 Dự Lễ 20/11 Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch   Ban Giám hiệu
       
Chủ Nhật 17/11/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết