Tuần 11 (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020) - Cập nhật 10/11/2020

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
09/11/2020
08h00

Bắt đầu học “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên năm thứ nhất.

Thao đường Sinh viên ĐH khóa15 hệ chính quy
08h30 Duyệt phương án dồn túi, đánh phách – tuyển sinh Cao học khóa 9   Chủ tịch Hội đồng, Ban thư ký
09h00 Dồn túi, đánh phách – tuyển sinh Cao học khóa 9 Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng, Ban thư ký,

Thanh tra
09h00

Họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021, kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2020 và trao Quyết định Hội đồngtrường

Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT; BGH; quản lý các đơn vị: Tổ chức - Hành chính, Đào tạo, Tài vụ, Công tác sinh viên, ĐT SĐH&KHCN, Thanh tra, QL KTX
14h00

Họp: Rút kinh nghiệm công tác phối hợp tổ chức và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lễ Tốt nghiệp và phát bằng cử nhân hệ chính quy đợt 1 năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021

Phòng họp 1 Viên chức, nhân viên và người lao động Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 15h Báo cáo Công văn số 455

Ban Cán sự Đảng - 

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 16h

Báo cáo kết quả tổng hợp từ các đơn vị hành chính có liên quan về công tác sau HN CCVC và người lao động năm học 2020 – 2021.

Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ Ba

10/11/2020
07h30  đến 09h30 Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” sinh viên Đại học Khóa 15 hệ chính quy; Sinh hoạt chính trị năm học 2020 – 2021 toàn Trường. Thao đường

Viên chức toàn Trường;

Sinh viên ĐH khóa 15 hệ chính quy
08h00 Họp Ban chấm thi – Triển khai chấm thi tuyển sinh Cao học khóa 9 Phòng họp 1 Theo Quyết định, Thanh tra
15h00 Hồi phách bài thi tuyển sinh Cao học khóa 9 Phòng họp 1

Ban thư ký,

Thanh tra
15h30 Họp chi bộ Điền kinh – Thể dục Phòng họp 2 Đảng viên chi bộ Điền kinh – Thể dục
Thứ Tư
11/11/2020
08h00 đến 10h30

Tuần sinh hoạt công dân – HSSV về Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thao đường

Viên chức toàn Trường;

Sinh viên ĐH khóa 15 hệ chính quy

09h00 Công bố kết quả thi tuyển sinh Cao học khóa 9 trên website Website Ban thư ký
15h00 Họp chi bộ Hành chính Phòng họp 1

Đảng viên

Chi bộ Hành chính
  In và gửi giấy báo điểm cho thí sinh   Ban Thư ký
17h00 Hội thi văn nghệ “Những bài hát truyền thống cách mạng” Hội trường A Chi bộ Điền kinh - Thể dục và các thành phần mở rộng đã đăng ký
Thứ Năm
12/11/2020
       
       
10h30

Hiệu trưởng sinh hoạt “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” với sinh viên ĐH khóa 15 hệ chính quy

Thao đường

Hiệu trưởng; Bí thư Đoàn Thanh niên; Quản lý đơn vị: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Tài vụ,

phòng CTSV, ban QLKTX, Thư viên (đ/c Hà), CV. Hoàng Hà; Cố vấn học tập và Sinh viên ĐH khóa 15 hệ chính quy

14h00 Lễ tổng kết Hội khỏe Phù đổng Quận 5 lần thứ X, năm học 2019 - 2020 Hội trường An Duong Vương, 207, Phường 8, Quận 5 Theo Thư mời
Thứ Sáu
13/11/2020
08h00

Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Theo phân công
15h00 Họp giao ban TTSP tại quận Bình Tân; tại các trường THPT

Trường THCS Lê Tấn Bê;

 Phòng Truyền thống
Theo Quyết định
 

Đoàn công tác xuất phát đi làm việc và dự Lễ 20/11/2020 tại Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

 

Theo Quyết định
  Báo cáo Công văn số 4633 Theo Công văn Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ Bảy

14/11/2020
       
       

Chủ Nhật

15/11/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết