Tuần 10 (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
ThứHai
05/11/2018
7:15

Chào cờ

Thao đường Toàn trường
9:00 Xây dựng kế hoạch soạn thảo “Qui định hoạt động khoa học công nghệ trường ĐHSP TDTT TP.HCM” P.Đào tạo sau Đại học Đ/c Đề
14:00

Tổng hợp và đăng ký vé cho đoàn đi công tác trường ĐHSP TDTT Hà Nội

P.TCHC Đ/c Huy chỉ đạo
16:00 Bàn giao phòng làm việc sau Đại học và P.TCHC trong thao đường   Đ/c Huy, Đề
Thứ Ba   06/11/2018 7:00 Đi công tác Hà Nội Bộ GD&ĐT Đ/c Lộc
8:00 Chuyển thiết bị nghiên cứu trả lại phòng nghỉ trưa cho CBCC P. TCHC Đ/c Huy chỉ đạo
14:00 Gởi dự thảo qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018 – 2019, gởi file Đảng Ủy,BGH, Công đoàn Trưởng các đơn vị (những thay đổi, bổ sung so với năm 2017 đánh văn bản bằng chữ đỏ) P. Tài vụ

Đ/c Xuân, Hạnh

 (tuần 9 chưa thực hiện)
       
ThứTư
07/11/2018
       
10:00 Họp lãnh đạo trường, P.TCHC và thanh tra Phòng truyền thống Đ/c Lộc, Danh, Huy, Thịnh, An, Huân
15:00 Triển khai công tác tổ chức lễ 20/11 Phòng truyền thống

Đ/c Lộc, BGH, Đ/c Thịnh, Đ/c An, Trưởng các đơn vị

Đ/c Huy báo cáo
16:00 Họp với các Kiốt Phòng truyền thống Đ/c Lộc, Danh, Huy, Thịnh, An
ThứNăm
08/11/2018
08:00 Hội đồng luận án tiến sĩ Trường ĐH TDTT TP. HCM Theo thư mời
       
       
       
ThứSáu
09/11/2018
       
       
15:00 Tổng kết TTSP  Thao đường BCĐ và các ban
       
ThứBảy
 10/11/2018
       
       

Chủnhật

11/11/2018
       
       
Tin Tức
Liên Kết