Tuần 09 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 28/10/2019   Các đơn vị gửi góp ý Kế hoạch công tác Quý IV - 2019    
08:00 Họp phòng Tổ chức – Hành chính triển khai công tác Quý IV – 2019 Phòng Truyền thống CBVC Phòng TCHC
09:30 Họp Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo CBVC Phòng Đào tạo
  Phòng TCHC báo cáo công tác chuẩn bị đón đoàn Trường ĐH Kobe    
Thứ Ba 29/10/2019   Phòng TCHC báo cáo công văn 4569 - CSVC    
       
       
       
Thứ Tư 30/10/2019 08:30 Họp tổng kết Quý III và triển khai công tác Quý IV – 2019 Văn phòng Khoa Bóng CBVC Khoa Bóng
       
14:00 Hội đồng Tiến sĩ Trường ĐH TDTT TP. HCM Theo Thư mời
       
Thứ Năm 31/10/2019   Tham gia Giải Cầu lông Người Giáo viên Nhân Dân ĐH Đà Nẵng Đoàn công tác
       
       
       
Thứ Sáu 01/11/2019 08:00 Họp tổng triển khai công tác Quý IV – 2019 Văn phòng Khoa Điền kinh CBVC Khoa Điền kinh
       
       
       
Thứ Bảy 02/11/2019 07:30 Sơ tuyển năng khiếu TDTT khóa ĐH 10 – An Giang Trường ĐH An Giang Đoàn công tác
08:00 Khai mạc Giải Cầu lông Người Giáo viên Nhân Dân ĐH Đà Nẵng Đoàn công tác
Chủ Nhật 03/11/2019 07:30 Sơ tuyển năng khiếu TDTT khóa ĐH 7 – Sóc Trăng CĐSP Sóc Trăng Đoàn công tác
       
Tin Tức
Liên Kết