Tuần 08 - Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021 (cập nhật 28/10/2021)

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
25/10/2021

08h00

Hội nghị viên chức phòng Đào tạo năm học 2021 – 2022

Trực tuyến, văn phòng phòng Đào tạo

Toàn thể viên chức phòng Đào tạo, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi ủy

09h00

Hội nghị viên chức Ban Quản lý Ký túc xá – Thư viên

Trực tuyến, văn phòng Ban QLKTX-TV

Toàn thể viên chức Ban QLKTX-TV, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi ủy

14h00

Hội nghị viên chức khoa Lí luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm năm học 2021 – 2022

Trực tuyến

Toàn thể viên chức khoa LLCT&NVSP, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi ủy

 

 

 

 

Thứ Ba

26/10/2021

08h00

Hội nghị viên chức và người lao động phòng Tổ chức – Hành chính năm học 2021-2022

Link Trực tuyến

Toàn thể viên chức và người lao động phòng Tổ chức – Hành chính, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi ủy

 

 

 

 

13h30

Hội nghị viên chức khoa Khoa học cơ bản năm học 2021 – 2022

Trực tuyến

Toàn thể viên chức khoa Khoa học cơ bản, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi ủy

 

 

 

 

Thứ Tư
27/10/2021

 

 

 

 

Trước 16h00

Trình Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số sau góp ý điều chỉnh

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm
28/10/2021

 

Bắt đầu hoàn chỉnh và gửi hồ sơ Hội nghị viên chức và người lao động cấp đơn vị năm học 2021 – 2022 về phòng TCHC, đến hết ngày 01/11/2021

Phòng Tổ chức – Hành chính

(CV. Nguyễn Văn Sanh, mail: sanhvn@upes.edu.vn)

Quản lý đơn vị

09h00

Họp xét điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020 – 2021 và các công tác sinh viên khác

Link Trực tuyến

phòng Truyền thống

Hội đồng

Trước 16h00

Báo cáo Công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu máy tính

Theo yêu cầu công văn

Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

 

Thứ Sáu
29/10/2021

 

08h30

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW

Theo yêu cầu công văn

(DỜI LỊCH)

Đ/c Kế Bình, đ/c Trí Dũng, phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị đường truyền

08h30

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học TDTT TP.HCM

Theo Thư mời

 

 

 

 

Trước 16h00

Tờ trình đề nghị ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp và hoàn thành khóa học năm 2021

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

Thứ Bảy

30/10/2021

09h00

Họp công tác thực hiện dự án xây dựng cơ sở tại Nhơn Đức, Nhà Bè.

 

DỜI LỊCH

Phòng Truyền thống

Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Tài vụ, đại diện: nhà thầu, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát dự án; đ/c Hoàng Tùng làm thư kí cuộc họp

       

Chủ Nhật

31/10/2021

       
       
 
Tin Tức
Liên Kết