Tuần 08 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
19/10/2020
  Triển khai tài khoản mail phục vụ công tác của đơn vị Mail

P. TCHC (đ/c Lưỡng)

Trưởng các đơn vị
10:00 Họp triển khai công tác quý IV Phòng Truyền thống CBVC Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 15:00 Phòng Tài vụ báo cáo CV 4068 Theo Công văn Phòng Tài vụ
Trước 15:00 Phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo CV 4204 Theo Công văn Phòng Tổ chức - Hành chính
Trước 16:00 Hoàn tất gửi bài tham luận Hội nghị CBCCVC

Phòng TCHC

Email: sanhvn@upes.edu.vn

Các đơn vị

Thứ Ba

20/10/2020
       
09:00 Họp công tác Cố vấn học tập năm học 2020 - 2021 Phòng Truyền thống Phòng CTSV, toàn thể GV-CVHT
10:00 Báo cáo công tác tổng hợp hồ sơ HN CBCCVC cấp đơn vị Hiệu trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
       
Thứ Tư
21/10/2020
       
09:00 Họp công tác tổ chức HN CBCCVC Trường năm học 2020 - 2021 Phòng họp 1 Ban Tổ chức
Trước 15:00 Phòng Đào tạo báo cáo Cv 4245 Theo Công văn Phòng Đào tạo
       
Thứ Năm
22/10/2020
Tiết 3+4 (08:40)
Tiết 5+6 (10:35)
Giảng viên Cố vấn học tập sinh hoạt lớp Đại học chính quy Khóa 15 Theo Thời khóa biểu

Giảng viên CVHT ĐH15

Sinh viên ĐH15

       
       
       
Thứ Sáu
23/10/2020
08:00  Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021  Hội trường CBCCVC, NLĐ toàn trường
       
13:30 Họp Giao ban Ban Cán sự GDĐT – Liên đoàn Lao động TPHCM Liên đoàn Lao động TP. HCM Đ/c Đắc Thịnh
       

Thứ Bảy

24/10/2020
       
14:00 Hội nghị Phòng chống tác hại thuốc lá Trường Đại học Sài Gòn Theo phân công

Chủ Nhật

25/10/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết