Tuần 07 - Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021 - Cập nhật ngày 21/10/2021

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai 18/10/2021

 

Nhận và nhập hồ sơ xét tuyển của thí sinh (cả tuần)

Văn phòng: phòng Đào tạo, phòng Tài vụ

Ban thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

19/10/2021

 

Triển khai Hội nghị viên chức và người lao động cấp đơn vị năm 2021-2022, đến hết ngày 27/10/2021

 

Các đơn vị

 

 

 

 

14h00

Hội nghị viên chức phòng Công tác sinh viên năm học 2021 - 2022

Trực tuyến, Văn phòng Công tác sinh viên

Viên chức phòng Công tác sinh viên, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi uỷ

 

 

 

 

Thứ Tư

20/10/2021

 

 

 

 

09h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các khóa Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2021

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các khóa VLVH  năm 2021

Link Trực tuyến, Phòng truyền thống

Hội đồng xét tốt nghiệp hệ chính quy và thanh tra

Hội đồng xét tốt nghiệp hệ VLVH và thanh tra

15h00

Họp chuyển đổi số. Lưu ý: Đ/c Anh Thư chuẩn bị báo cáo về Dự thảo K/H chuyển đổi số, đ/c Lưỡng chuẩn bị nội dung báo cáo về phác thảo giao diện và các chức năng liên quan

Phòng truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Quản lý: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo, phòng SĐH&KHCN, phòng CTSV, Ban Quản lý KTX-TV (đ/c Hoàng Tùng làm thư ký cuộc họp)

16h30

Họp tập thể lãnh đạo Trường

Phòng truyền thống

Chủ trì: Hiệu trưởng, tham dự: Chủ tịch HĐT, Đảng uỷ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (đ/c Bửu Châu làm thư ký cuộc họp)

Thứ Năm

21/10/2021

 

 

 

 

09h00

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 3

Link Trực tuyến

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCHC

14h00

Hội nghị viên chức khoa Thể dục năm học 2021 - 2022

Trực tuyến

Toàn thể viên chức khoa Thể dục, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi uỷ

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/10/2021

 

 

 

 

08h30

Hội nghị viên chức khoa Điền kinh năm học 2021 - 2022

Trực tuyến

Toàn thể viên chức khoa Điền kinh, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi uỷ

09h00

Hội nghị viên chức khoa Bóng năm học 2021 - 2022

Trực tuyến

Toàn thể viên chức khoa Bóng, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi uỷ

09h00 Họp chi bộ Hành chính Phòng Truyền thống Đảng viên chi bộ Hành chính

09h30

Hội nghị Cán bộ viên chức phòng Đào tạo SĐH&KHCN năm học 2021 - 2022

Trực tuyến

Toàn thể viên chức phòng Đào tạo SĐH&KHCN, đại diện tổ công đoàn, đại diện chi uỷ

14h00

Hội nghị viên chức phòng Tài vụ và Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng năm học 2021 – 2022

Trực tuyến, văn phòng phòng Tài vụ

Toàn thể viên chức phòng Tài vụ, Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng, đại diện Tổ công đoàn, đại diện chi uỷ

Thứ Bảy

23/10/2021

 

 

 

 

       

Chủ Nhật

24/10/2021

       
       
 
Tin Tức
Liên Kết