Tuần 06 - Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Thứ Hai
11/10/2021

08h00

- Triển khai công tác làm phách bài thi năng khiếu TDTT Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

- Xây dựng thang điểm đánh giá kết quả năng khiếu TDTT Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Phòng truyền thống

- Ban làm phách

 

- Ban chấm thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

12/10/2021

08h00

Họp triển khai công tác chấm thi năng khiếu TDTT Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Phòng truyền thống

Ban chấm thi, thanh tra

 

 

 

 

Trước 17h00

Hạn cuối nộp dự thảo văn bản HN VC & NLĐ năm học 2021 - 2022

Phòng TCHC

Email: sanhvn@upes.edu.vn.

Theo phân công của Kế hoạch 40/KH-ĐHSPTDTT

 

 

 

 

Thứ Tư
13/10/2021

 

 

 

 

09h30

Họp hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển Cao học khóa 10 năm 2021

Link trực tuyến

Hội đồng tuyển sinh

Trước 16h00

Nhập điểm bài thi năng khiếu TDTT Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Phòng Đào tạo

Ban Thư kí, Thanh tra

 

 

 

 

Thứ Năm
14/10/2021

09h00

- Kiểm dò, hồi phách ngẫu nhiên bài thi năng khiếu TDTT Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

 

- Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp khóa ĐH 12 và CĐ 43

Phòng truyền thống

- Ban thư kí, Thanh tra

 

- Thanh tra, phòng Đào tạo

 

 

 

 

Trước 17h00

Gửi dự thảo văn bản HN VC & NLĐ về các đơn vị để chuẩn bị phân công và tổ chức HN cấp đơn vị

Mail, Zalo

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

 

Thứ Sáu
15/10/2021

 

Các đơn vị phân công công tác chuẩn bị tổ chức HN cấp đơn vị, đăng kí lịch HN cấp đơn vị vào trước 11h00 ngày 18/10/2021 về Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính (CV. Hồ Đặng Hoàng Hà, mail: hahdh@upes.edu.vn)

Trưởng đơn vị, Tổ trưởng tổ công đoàn

 

- In và gửi giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu TDTT cho thí sinh Kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

 

- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021

- Phòng Đào tạo

 

 

- Phòng Đào tạo, phòng Tài vụ

- Ban Thư kí, Văn thư

 

- Ban Thư kí, Văn thư, bộ phận Công nghệ thông tin

14h00

Họp trực tuyến các trường ĐHSP, các trường có đào tạo giáo viên

Trực tuyến, phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, đ/c Quang Vinh, đ/c Anh Thư

 

 

 

 

Thứ Bảy

16/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

17/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin Tức
Liên Kết