Tuần 06 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019) (Cập nhật 08/10/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 07/10/2019        
       
       
       
Thứ Ba 08/10/2019        
09:30 Hội nghị CBVC Phòng Tài vụ Phòng Tài vụ CBVC Phòng Tài vụ, Thư viện, Thanh tra
       
       
Thứ Tư 09/10/2019 08:00 Hội nghị CBVC Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo CBVC Phòng Đào tạo
08:30 Hội nghị CBVC Khoa Bóng Văn phòng Khoa Bóng CBVC Khoa Bóng
08:30 Hội nghị CBVC Khoa Thể dục Văn phòng Khoa Thể dục CBVC Khoa Thể dục
14:00 Họp Ban kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển Phòng Truyền thống Theo Quyết định
Thứ Năm 10/10/2019 08:00 Hội nghị CBVC Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Truyền thống CBVC Phòng TCHC
10:00 Họp Chi bộ Điền kinh - Thể dục Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
       
11:00 Họp Chi bộ Sinh viên Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
14:00 Hội nghị CBVC Khoa LLCT&NVSP Văn phòng Khoa LLCT&NVSP CBVC Khoa LLCT&NVSP
Thứ Sáu 11/10/2019 08:00 Hội nghị CBVC Khoa Khoa học cơ bản Văn phòng Khoa KHCB CBVC Khoa KHCB
       
13:30 Họp Giao ban Thực tập sư phạm

Phòng Truyền thống

Phòng GGĐT Quận Bình Tân

Ban Chỉ đạo
       
Thứ Bảy 12/10/2019 07:30 Hội đồng Thạc sĩ ĐH TDTT Bắc Ninh Theo Thư mời
       
Chủ Nhật 13/10/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết