Tuần 06 (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020) - Cập nhật 05/10/2020

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
05/10/2020
  Triển khai kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2020 – 2021 theo hình thức online

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Đào tạo, Giảng viên, Tổ chuyên môn hệ thống
  Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2020

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

  Thí sinh xác nhận nhập học

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

08h30 Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021 Khoa KHCB Phòng Truyền thống CBVC Khoa KHCB
08h30 Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021 Khoa Điền kinh Văn phòng Khoa Điền kinh

CBVC khoa

Điền kinh
09h00 Họp công tác chuẩn bị tuyển sinh đợt 2 Phòng họp 1 Hội đồng, Ban Thư ký, Trưởng ban CSVC, Thanh tra

Thứ Ba

06/10/2020
  Công bố danh sách trúng tuyển bổ sung

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

  Tuyển sinh ĐH khóa 15 đợt 2 Tại trường

Theo Quyết định,

Thí sinh
07h30 Họp Ban điều hành tuyển sinh ĐH khóa 15 đợt 2 Phòng truyền thống Hội đồng và các Ban, Thanh tra
07h45 Họp hội đồng và các ban kỳ thi tuyển sinh ĐH khóa 15 đợt 2 Phòng truyền thống Hội đồng và các Ban, Thanh tra
09h00 Hội nghị CBCCVC năm học 2020 - 2021 Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ Văn phòng P. ĐT SĐH & KHCN

CBVC

PĐT SĐH&KHCN
10:30 Họp Đảng ủy Phòng họp 1 Đảng ủy
13h30 Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021 Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng họp 1 CBVC và người lao động P. TCHC
14h00 Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021 Phòng Đào tạo Văn phòng Phòng Đào tạo CBVC Phòng Đào tạo
16h00

Lễ kết nạp đảng viên mới

Họp Chi bộ Hành chính

Hội trường

Đảng viên Chi bộ Hành chính

  Thông báo tuyển dụng năm 2020 

Web Trường

Phương tiện truyền thông
Phòng Tổ chức - Hành chính
Thứ Tư
07/10/2020
07h30 Duyệt phương án dồn túi đánh phách và tiến hành dồn túi đánh phách Phòng họp 1 Ban Thư ký và Thanh tra
08h00 Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021 Phòng Công tác sinh viên và Ban quản lý Ký túc xá Văn phòng P. CTSV

CBVC

P. CTSV và BQL KTX
       
09h00 Chấm thi môn năng khiếu TDTT trên máy tính Phòng máy tính Theo Quyết định, Thanh tra
13h30 Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021 Khoa Thể dục

Văn phòng

Khoa Thể dục

CBVC

Khoa Thể dục
14h00 Báo cáo Hiệu trưởng hồ sơ công tác đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, tổng kết năm học   Phòng Tổ chức - Hành chính
       
Thứ Năm
08/10/2020
  Công bố điểm thi năng khiếu đợt 2

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

08h00 Họp Chi bộ Bóng - Đào tạo Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ Bóng - Đào tạo
09h00 Hội nghị CBCCVC Khoa Bóng Văn phòng Khoa Bóng CBVC Khoa Bóng
09h00 Đánh giá chuyên đề 2 và tiểu luận tổng quan cho học viên NCS khóa 1 Phòng họp 2 Theo Quyết định,  Học viên NCS
09h00 Họp chi bộ Điền kinh – Thể dục

Văn phòng

Khoa ĐK
Đảng viên Chi bộ Điền kinh – Thể dục
Trước 11h00 Báo cáo Cv 3888 Theo Công văn Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ Sáu
09/10/2020

09h00 Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng ĐH Hàng hải Theo phân công
09h00

Duyệt đề cương luận án cho NCS Khóa 2 & 3

Phòng họp 1

Phòng họp 2 
Theo Quyết định, Học viên NCS, Thanh tra
09h00 Hội nghị CBCCVC Phòng Tài vụ - Thư viện - Thanh tra Văn phòng Phòng Tài vụ CBVC Phòng Tài vụ - Thư viện - Thanh tra
09h00 Hội nghị CBCCVC Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm Văn phòng Khoa LLCT&NVSP CBVC Khoa LLCT&NVSP
15h00 Hội nghị triển khai công tác Thực tập sư phạm năm 2020 Thao đường Ban Chỉ đạo và các Ban
16h00 Kết thúc nhận luận văn đã chỉnh sửa của học viên Cao học khóa 4 – An Giang Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

P. ĐT SĐH & KHCN

Học viên CH4AG

Thứ Bảy

10/10/2020
       
       

Chủ Nhật

11/10/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết