Tuần 05 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019) (Cập nhật ngày 30/09/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 30/9/2019 07:30 Họp chuẩn bị CSVC Lễ Khai giảng Phòng Truyền thống Đ/c Huy, K. Bình, Tùng, An
08:30 Họp Ban Văn nghệ Lễ Khai giảng Phòng Truyền thống Ban Văn nghệ
10:00 Họp triển khai Kế hoạch HN CBVC NH 2019 - 2020 Phòng Truyền thống Ban Tổ chức, BCH Công đoàn, Quản lý các đơn vị, Tổ trưởng Tổ công đoàn
13:30 Họp công tác nhân sự Phòng Truyền thống Đ/c Kế Bình, Đ/c Tùng, Đ/c Vinh (PĐT)
14:00 Họp công tác nhân sự Phòng Truyền thống Đ/c Kế Bình, Đ/c Tùng, Chi ủy Chi bộ Bóng – Đào tạo
15:00 Họp công tác nhân sự Phòng Truyền thống Đ/c Kế Bình, Đ/c Tùng, Đ/c Sơn (P. CTSV)
15:30 Họp công tác nhân sự Phòng Truyền thống Đ/c Kế Bình, Đ/c Tùng, Chi ủy Chi bộ Hành chính
Thứ Ba 01/10/2019   Các đơn vị triển khai HN CBVC cấp đơn vị    
08:00 Họp giao ban công tác Quý III – 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đ/c Huy
09:00 Họp Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Truyền thống CBVC Phòng Tổ chức - Hành chính
       
Thứ Tư 02/10/2019 08:00 Họp Đảng ủy Phòng Truyền thống Đảng ủy
09:00 Họp công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, các Đ/c: Vinh, Sơn, Huân, Thịnh, K. Bình, Tùng, A. Thư, Khánh, C. Hải, Quyên
       
15:30 Tổng duyệt văn nghệ lần 1 Thao đường Ban văn nghệ, Sinh viên
Thứ Năm 03/10/2019 08:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt

Đảng ủy khối

Số 3 Công trường Quốc tế

Đ/c Lộc, Đ/c Huy
08:30 Họp Chi bộ Lý luận Phòng Truyền thống Đảng viên Chi bộ
14:00 Làm việc với tập đoàn Zaicro Phòng Truyền thống Đ/c Huy, Thịnh, Tùng
16:00 Tổng duyệt Lễ Khai giảng Thao đường  
Thứ Sáu 04/10/2019 08:00 Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020 Thao đường Toàn trường
       
13:30 Họp giao ban TTSP NH 2019 – 2020

- Phòng Truyền thống

- Phòng GDĐT Quận Bình Tân

Ban chỉ đạo
       
Thứ Bảy 05/10/2019        
       
Chủ Nhật 06/10/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết