Tuần 05 (Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020) (Cập nhật 29/9/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
28/9/2020
  Tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại CBCCVC và tổng kết năm học cấp đơn vị Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Nộp văn bản dự thảo của HN CBCCVC (file mềm)

Tổng hợp văn bản dự thảo của HN CBCCVC

Phòng Tổ chức - Hành chính

(email: chaubtln@upes.edu.vn)

Quản lý các đơn vị

Phòng Tổ chức - Hành chính

  Nhận luận văn đã chỉnh sửa hoàn thiện CH4 – An Giang PĐT SĐH & KHCN

PĐT SĐH & KHCN

Học viên Cao học 4 AG

  Triển khai kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2020 – 2021 theo hình thức online

Phòng Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính

(Đ/c Thế Lưỡng)

  Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2020 Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
  Thí sinh xác nhận nhập học

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

  Thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đợt 2

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

14:00 Họp Thông qua kế hoạch giảng dạy Phòng Truyền thống

Chủ tịch HĐT

Ban Giám hiệu

Quản lý các đơn vị

Thứ Ba

29/9/2020
       
08:00 Hội thảo khoa học  Trường ĐH TDTT Bắc Ninh Theo Thư mời
       
       
Thứ Tư
30/9/2020
  Triển khai văn bản dự thảo của HN CBCCVC về các đơn vị

Email

Phòng TCHC

Phòng TCHC

Các đơn vị
  Báo cáo Hiệu trưởng tình hình tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại CBCCVC và tổng kết năm học cấp đơn vị.   Phòng TCHC
09:00 Họp công tác tự đánh giá (dời đến ngày 02/10/2020)

Phòng Truyền thống

Ban thường trực, Ban thư ký, Trưởng các nhóm chuyên trách

14:00 Họp giao ban Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Hiệu trưởng
Thứ Năm
01/10/2020
08:30 Họp Hội đồng Thi đua – khen thưởng: công tác bình xét thi đua CBCCVC năm học 2019 – 2020   Theo Quyết định
       
       
       
Thứ Sáu
02/10/2020
  Họp HN CBCCVC năm học 2020 – 2021 cấp đơn vị (từ ngày 02/10/2020 đến ngày 10/10/2020)   Các đơn vị
09:00 Làm việc với Đảng ủy khối Số 3 Công trường quốc tế Các đồng chí: Vĩnh Huy, Minh Huân, Thùy Dương
15:00 Họp công tác tự đánh giá Phòng Truyền thống Ban thường trực, Ban thư ký, Trưởng các nhóm chuyên trách
Trước 15:00 Báo cáo Công văn 2307

Theo Công văn

Đ/c Bảo Thư
  Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo quy chế tuyển sinh (lọc ảo) (từ ngày 02/10/2020 đến 04/10/2020) Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

(Đ/c Yến Thu)

Thứ Bảy

03/10/2020
       
17:00 Kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh chính quy đợt 2   Ban Thư ký

Chủ Nhật

04/10/2020
  Chuẩn bị phòng thi, giấy báo thi, danh sách ảnh và phiếu thi năng khiếu tuyển sinh chính quy đợt 2   Ban Thư ký
       
Tin Tức
Liên Kết