Tuần 05 - Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021 - Cập nhật ngày 04/10/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
04/10/2021
  Báo cáo hồ sơ đăng ký học NCS khóa 4-2021 Hiệu trưởng Phòng ĐTSĐH & KHCN
  Báo cáo Công văn số 1204/QLCL-PQLVBCC về việc báo cáo số lượng in phôi bằng Theo yêu cầu công văn Phòng Tài vụ
  Tiếp tục xây dựng dự thảo các văn bản HN viên chức và người lao động, đến trước 17h00 ngày 12/10/2021. Theo phân công Các đơn vị
07h00 Họp HĐTS và các ban triển khai tập huấn cho thí sinh thi năng khiếu Hội trường A HĐTS, các ban của HĐTS đại học chính quy năm 2021
07h30 Tập huấn phòng 1 – Phòng 6 Các phòng thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 CBCT, Thí sinh
09h30 Tập huấn phòng 7 – Phòng 12 CBCT, Thí sinh
13h00 Tập huấn phòng 13 – Phòng 18 CBCT, Thí sinh
15h00 Tập huấn phòng 19 – Phòng 24 CBCT, Thí sinh
15h00 Họp HĐTS và đại diện các ban chuẩn bị tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021. Lưu ý: Đại diện các ban báo cáo tình hình triển khai và chuẩn bị cho tuyển sinh Hội trường A HĐTS và các ban của HĐTS thạc sĩ năm 2021
Trước 16h30 Hoàn thành công tác vệ sinh toàn trường; công tác cơ sở vật chất, công tác vệ sinh phòng thi ở Giảng đường 1, Giảng đường 2 Các khu vực trong Trường

Bộ phận cơ sở vật chất

Bộ phận trực vệ sinh

Trước 17h00

- Hội đồng thi đua – khen thưởng trình đề xuất khen thưởng thành tích Hội thi tìm hiểu pháp luật, phòng chống tham nhũng

- Ban hành QĐ khen thưởng các giải Hội thi tìm hiểu pháp luật, phòng chống tham nhũng

- Hiệu trưởng

 

- Văn thư, Mail, Zalo

- Thường trực Hội đồng

 

- Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – hành chính

Thứ Ba

05/10/2021
07h00 Họp HĐTS và các ban triển khai tập huấn cho thí sinh thi năng khiếu Hội trường A HĐTS, các ban của HĐTS đại học chính quy năm 2021
07h30 Tập huấn phòng 25 – Phòng 30 Các phòng thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 CBCT, Thí sinh 
09h30 Tập huấn phòng 31 – Phòng 36  
13h00 Tập huấn phòng 37 – Phòng 42  
15h00 Tập huấn phòng 43 – Phòng 48  
  Họp rút kinh nghiệm chuẩn bị cho tuyển sinh ĐH khóa 16   HĐTS và các ban của HĐTS đại học chính quy năm 2021

Trước 16h30

- Kiểm tra cơ sở vật chất, vệ sinh phòng thi.

- Niêm phong phòng thi 
Giảng đường 1,2 Ban CSVC, Ban Thư ký của HĐTS thạc sĩ 
Thứ Tư
06/10/2021
  Nộp báo cáo công khai năm học 2020-2021 về Ban Thanh tra và KĐCL Theo Thông báo Phòng: TCHC, ĐT, SĐH&KHCN, TV, CTSV
07h45 Họp hội đồng tuyển sinh Thi môn LLPP GDTC Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, Ban Thư ký, Ban coi thi 
07h45 Sinh hoạt quy chế thi (phòng thi số 1,2) Giảng đường 1 Đ/c Trí Dũng, thí sinh
08h30 Thi môn LLPP GDTC Giảng đường 1,2 CBCT, Thí sinh
10h45 Họp hội đồng tuyển sinh thi môn Ngoại ngữ Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, Ban Thư ký, Ban coi thi 
11h15 Thi môn Ngoại ngữ Giảng đường 1,2 CBCT, Thí sinh
13h30 Họp hội đồng tuyển sinh thi môn Sinh lý học TDTT  Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, Ban Thư ký, Ban coi thi
14h00 Thi môn Sinh lý học TDTT  Giảng đường 1,2 CBCT, Thí sinh
Trước 17h00 Hoàn thành công tác vệ sinh khu vực tầng 4 – khu hiệu bộ (hội trường, giảng đường 9, phòng họp 2, phòng vệ sinh, hành lang...)   Bộ phận trực vệ sinh
Thứ Năm
07/10/2021
07h45 Họp hội đồng tuyển sinh Thi môn LLPP GDTC Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, Ban Thư ký, Ban coi thi
07h45 Sinh hoạt quy chế thi (phòng thi số 3,4) Giảng đường 1 Đ/c Trí Dũng, thí sinh
08h30 Thi môn LLPP GDTC Giảng đường 1,2 CBCT, Thí sinh
10h45 Họp hội đồng tuyển sinh thi môn Ngoại ngữ Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, Ban Thư ký, Ban coi thi
11h15 Thi môn Ngoại ngữ Giảng đường 1,2 CBCT, Thí sinh
13h30 Họp hội đồng tuyển sinh thi môn Sinh lý học TDTT Phòng truyền thống Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, Ban Thư ký, Ban coi thi
14h00 Thi môn Sinh lý học TDTT  Giảng đường 1,2 CBCT, Thí sinh
Thứ Sáu
08/10/2021
07h00 Họp HĐTS đại học chính quy năm 2021 và các ban triển khai thi năng khiếu Hội trường A HĐTS và các ban của HĐTS đại học chính quy năm 2021
07h30 Thi phòng 1 – Phòng 6 Các phòng thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 CBCT, Thí sinh
09h30 Thi phòng 7 – Phòng 12 CBCT, Thí sinh
13h00 Thi phòng 13 – Phòng 18 CBCT, Thí sinh
15h00 Thi phòng 19 – Phòng 24 CBCT, Thí sinh
07h30 Duyệt phương án dồn túi đánh phách Phòng truyền thống Chủ tịch HĐTS thạc sĩ, Đ/c Thanh
  Dồn túi đánh phách Phòng truyền thống Ban thư ký HĐTS thạc sĩ
08h30 Họp Ban chấm thi - Triển khai chấm thi tuyển sinh thạc sĩ Phòng truyền thống Ban Chấm thi

Thứ Bảy

09/10/2021
07h00 Họp HĐTS đại học chính quy năm 2021 và các ban Hội trường A HĐTS và các ban
07h30 Thi phòng 25 – Phòng 30 Các phòng thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 CBCT, Thí sinh
09h30 Thi phòng 31 – Phòng 36 ​CBCT, Thí sinh
13h00 Thi phòng 37 – Phòng 42 ​CBCT, Thí sinh
15h00 Thi phòng 43 – Phòng 48 ​CBCT, Thí sinh
08h00 Hồi phách tất cả bài thi Phòng truyền thống Ban thư ký của HĐTS thạc sĩ
14h00 In giấy báo điểm thi   Đ/c Quang Đại, Đ/c Duy Thanh, Văn thư

Chủ Nhật

10/10/2021
       
       
Tin Tức
Liên Kết