Tuần 04 - Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021 - Cập nhật ngày 01/10/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
27/09/2021
  Tiếp tục triển khai ôn thi thạc sĩ năm 2021 (cao học khoá 10) Hình thức trực tuyến

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ

(đ/c Quang Đại)
  Xây dựng dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng theo Nghị định 115 và Nghị định 91, trình dự thảo trước ngày 02/10/2021   Phòng Tổ chức – Hành chính
  Gửi báo cáo công tác đánh giá, xếp loại năm học 2020 – 2021 của Trường về Hội đồng trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Phòng Tổ chức – Hành chính
  Gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị thi đua, khen thưởng bậc cao của Trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cụm thi đua số 3   Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước  11h00 Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức và các ban giúp việc của Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021 – 2022 (HNVC&NLĐ 2021 – 2022) Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 16h00

Trình dự thảo Kế hoạch phát triển chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030   Phòng Tổ chức – Hành chính, bộ phận Công nghệ thông tin

Thứ Ba

28/09/2021
09h30 Họp triển khai Kế hoạch số 40/KH-ĐHSPTDT về việc tổ chức HNVC&NLĐ 2021 – 2022; lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và quyết định triệu tập hội nghị Link Trực tuyến

Chủ trì: Hiệu trưởng

Thành phần dự họp: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Nữ công, Trưởng và phó trưởng đơn vị 
Trước 16h00 Ban hành thông báo phân công nhiệm vụ công tác chuẩn bị HNVC&NLĐ 2021 – 2022; ban hành hướng dẫn và các biểu mẫu phục vụ công tác tổ chức HNVC&NLĐ 2021 – 2022 cấp đơn vị Văn thư, Mail, Zalo

Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 4377/BNV-ĐT về việc khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC Theo yêu cầu công văn Phòng Tổ chức – Hành chính

 

     
Thứ Tư
29/09/2021
 

- Triển khai công tác xây dựng dự thảo văn bản mới, dự thảo sửa đổi bổ sung văn bản quy định hiện hành theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban để đưa ra góp ý tại HNVC&NLĐ 2021 – 2022, gửi về phòng Tổ chức –Hành chính trước 16h00 ngày 12/10/2021;

- Triển khai đến viên chức và người lao động của đơn vị: Kế hoạch 40/KH-ĐHSPTDTT về Tổ chức HNVC&NLĐ 2021 – 2022 của Trường; dự kiến phân công chuẩn bị công tác HNVC&NLĐ 2021 – 2022 cấp đơn vị; đăng kí viết tham luận báo cáo tại HNVC&NLĐ 2021 – 2022 cấp Trường (hạn nộp tham luận: trước 16h00 ngày 12/10/2021)
- Theo yêu cầu Kế hoạch 40/KH-ĐHSPTDTT (Phòng Tổ chức – Hành chính, CV. Nguyễn Văn Sanh - mail: sanhvn@upes.edu.vn)

- Trưởng đơn vị khối hành chính

 

 

- Trưởng đơn vị

Trước 15h30 Trình tổng hợp đề xuất ý kiến của các đơn vị về tổng kết công tác quý III, kế hoạch công tác quý IV năm 2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 4178/BGDĐT-KHTC về việc triển khai kế hoạch số 303-KH/BDDS ngày 17/9/2021 chuyên đề về đầu tư công Theo yêu cầu công văn Đ/c Minh Huân và BQL Dự án
Trước 17h00

Trên cơ sở cập nhật quy định phòng, chống dịch giai đoạn 01/10/2021 đến 30/10/2021 của UBND TP. HCM, xây dựng và trình dự thảo:

 - Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (thể hiện rõ các yêu cầu phòng, chống dịch của Trường, thời gian, quy trình tổ chức, v.v.);

- Bản khai báo thông tin tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và đăng kí hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia dự thi đối với thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021
Chủ tịch HĐTS Ban Thư kí HĐTS
Thứ Năm
30/09/2021
  Rà soát hồ sơ thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 Chủ tịch HĐTS Trưởng Ban thư kí HĐTS
  Báo cáo công tác chuẩn bị và lịch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 về Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Trưởng Ban thư kí HĐTS
08h30 Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý III năm 2021 Link Trực tuyến Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường
09h00 Họp Đảng uỷ Link Trực tuyến Đảng uỷ viên
Trước 16h00 Báo cáo Công văn 4063/BGDĐT-HTQT về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 86/2018/NĐ-CP Theo yêu cầu công văn P. Đào tạo SĐH&KHCN
Trước 16h30 Rà soát và báo cáo tình hình chuẩn bị công tác chấm thi thử tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 hình thức trực tuyến Chủ tịch HĐTS Ban thư kí, Ban Cơ sở vật chất, bộ phận Công nghệ thông tin
Trước 17h00

Ban hành và triển khai:

- Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 (thể hiện rõ các yêu cầu phòng, chống dịch của Trường, thời gian, quy trình tổ chức,v.v.);

- Bản khai báo thông tin tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và đăng kí hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia dự thi đối với thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Thí sinh,

Website Trường

Chủ tịch HĐTS,

Trưởng Ban Thư kí HĐTS
Thứ Sáu
01/10/2021
  Báo cáo Công văn 3386 Theo yêu cầu công văn Phòng Tài vụ
10h00 Kiểm tra hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021  

Thanh tra,

Ban Thư kí HĐTS
15h30 Họp xét duyệt hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 Link Trực tuyến

Hội đồng tuyển sinh,

Thanh tra
Trước 16h00 Gửi đường link Zoom và Zalo cho tình nguyện viên tham gia công tác chấm thi thử tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 hình thức trực tuyến Tình nguyện viên 

Ban thư kí,

Bộ phận Công nghệ thông tin
17h00 Họp công tác tuyển sinh đại học chính quy 2021 Link Trực tuyến

HĐTS, Ban thư kí và bộ phận CNTT

Thứ Bảy

02/10/2021
07h00 Họp công tác chấm thi thử tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 hình thức trực tuyến  Hội trường A HĐTS và các ban
07h30 Triển khai chấm thi thử  Các phòng thi Ban Thư kí, Bộ phận Công nghệ thông tin, Cán bộ coi thi
16h00

- Báo cáo chuẩn bị hồ sơ phòng thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2021;

 - Thống kê và báo cáo hồ sơ tuyển thẳng, hồ sơ ưu tiên xét tuyển – Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Chủ tịch HĐTS Trưởng Ban thư ký HĐTS

Chủ Nhật

03/10/2021
  Kiểm tra cơ sở vật chất và các nội dung liên quan chuẩn bị cho công tác tập huấn thí sinh ngày 04/10 - Kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021   Ban Cơ sở vật chất, Ban Thư kí, Bộ phận Công nghệ thông tin của HĐTS 
       
Tin Tức
Liên Kết