Tuần 04 (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 23/9/2019        
10:00 Hồi phách tuyển sinh Sóc Trăng đợt 2 Phòng Truyền thống Ban Thư ký, Thanh tra
       
15:00 Họp xét điều kiện Sinh viên ở KTX Phòng Truyền thống Theo Quyết định
Thứ Ba 24/9/2019 08:00

 

Họp Hội đồng duyệt bài Luận Nghiên cứu sinh năm 2019

 

Phòng Truyền thống Theo Quyết định

 

10:00

 

Họp Ban thường vụ Đoàn trường Phòng Truyền thống Đ/c Kế Bình, BTV
14:00 Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp trường Trường ĐH TDTT TP. HCM Theo Thư mời
15:00 Họp Ban tổ chức HN CBVC năm học 2019 – 2020 Phòng Truyền thống Ban tổ chức
       
Thứ Tư 25/9/2019  

Chuẩn bị các văn bản HN CBVC

 

Theo phân công

       
14:00 Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ Trường ĐH TDTT TP. HCM Đ/c Huy
       
Thứ Năm 26/9/2019  

Chuẩn bị các văn bản HN CBVC

 

Theo phân công

       
15:00 Họp Hội thể thao Đại học và Chuyên nghệp TP. HCM Phòng Truyền thống Đ/c Huy, Tùng, BCH Hội TTĐH&CN TP. HCM
       
Thứ Sáu 27/9/2019

 

 

 

Dự thảo các văn bản HN CBVC

 

Phòng TCHC

 

07:30

 

Dự Lễ Khai giảng ĐH Tiền Giang

Trường ĐH Tiền Giang Đ/c Lộc

 

08:00

 

Làm việc với Ban kiểm tra Thành đoàn Phòng Truyền thống Ban Thường vụ Đoàn TN
09:00 Dự Lễ Khai giảng ĐH Mở TP. HCM Trường ĐH Mở TP. HCM Đ/c Huy
13:30 Họp Giao ban TTSP

Phòng Truyền thống

Phòng GDĐT Q. Bình Tân
Ban chỉ đạo
       
Thứ Bảy 28/9/2019  

Dự thảo các văn bản HN CBVC

 

Phòng TCHC

       
Chủ Nhật 29/9/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết