Tuần 04 (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020) (Cập nhật 24/9/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
21/9/2020
  Triển khai kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2020 – 2021 theo hình thức online  

P. TCHC (Đ/c Lưỡng)

P. Đào tạo
  Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học năm 2020 Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
  Thí sinh xác nhận nhập học Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
  Thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đợt 2

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

Phòng Đào tạo

Phòng Tài vụ

07:30 Ban hành Kế hoạch HN CBCCVC năm học 2020 – 2021   Hiệu trưởng
13:30 Họp đánh giá, xếp loại Chủ tịch Hội đồng trường Phòng họp 2

Thành viên HĐT

Phó Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

Bí thư Đoàn TN
14:00 Họp đánh giá Ban Giám hiệu Phòng họp 2

Chủ tịch HĐT

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Công đoàn

Bí thư Đoàn TN

Trưởng các đơn vị
14:30 Họp triển khai Kế hoạch HN CBCCVC năm học 2020 - 2021 Hội trường

Chủ tịch HĐT

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

Trưởng Ban TTr nhân dân

BT Đoàn TN

Trưởng Ban Nữ công

Trưởng các đơn vị
15:30 Họp hội đồng xét tốt nghiệp các khóa ĐH, CĐ chính quy năm 2020 Phòng họp 2 Hội đồng, Ban thư ký

Thứ Ba

22/9/2020
  Triển khai công tác chuẩn bị dự thảo văn bản HN CBCCVC theo Kế hoạch   Theo phân công
08:00 Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Đại học - Cao đẳng - Trung cấp năm học 2019 - 2020 Hội trường, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đ/c An, Đ/c Kha (HSV)
       
Trước 16:00 Nộp 04 bản báo cáo quý (I, II, III, IV), 01 bản báo cáo 06 tháng đầu năm, 01 bản báo cáo năm của năm học 2019 - 2020

Email: chaubtln@upes.edu.vn

(Đ/c Bửu Châu)

Trưởng các đơn vị hành chính
Thứ Tư
23/9/2020
08:00 Đại hội thi đua yêu nước Ngành giáo dục lần VII Hà Nội Theo Thư mời
       
       
       
Thứ Năm
24/9/2020
  Báo cáo CV855   Ban Thanh tra
  Báo cáo CV3616   Phòng TCHC
       
       

Thứ Sáu
25/9/2020

09:00 Hội thảo học viên, sinh viên NCKH cấp trường lần 2 - năm 2020 Phòng số 4 (Thao đường)

Thí sinh

Ban Giám khảo

09:30 Ngày Hội lái xe an toàn và thay nhớt xe miễn phí

Thao đường

CBVC và Sinh viên

Trước 12:00 Các đơn vị nộp hồ sơ Tổng kết năm học

Phòng Tổ chức - Hành chính

chaubtln@upes.edu.vn
Trưởng các đơn vị, Đ/c Bửu Châu
15:00 Họp công tác chuẩn bị năm học mới 2020 - 2021 Phòng Truyền thống Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị

Thứ Bảy

26/9/2020
  Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng    
       

Chủ Nhật

27/9/2020
08:00 Họp Hội đồng bảo vệ luận văn Cao học Khóa 4 liên kết An Giang Trường Đại học An Giang Theo Quyết định
       
Tin Tức
Liên Kết