Tuần 03 (Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020) (Cập nhật 14/9/2020)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện

Thứ Hai

14/9/2020

 

Triển khai kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến

Hệ thống đào tạo trực tuyến; Phòng học trực tuyến Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Giảng viên, sinh viên 
 

 

Triển khai mẫu phân công nhiệm vụ công tác của đơn vị

Các đơn vị Phòng Tổ chức - Hành chính
  Tổng hợp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học năm 2020 đợt 1 (phương thức xét học bạ) Phòng Đào tạo Đ/c Quang Vinh, Ban thư ký
  Nhận hồ sơ đăng ký thi năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2020 đợt 2 Phòng Đào tạo Ban thư ký
  Tiếp tục triển khai hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh các khóa Đại học liên thông hình thức VLVH tại các tỉnh liên kết Phòng Đào tạo Đ/c Quang Vinh
  Ban hành thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học tại trường Phòng Đào tạo Ban Giám hiệu, Đ/c Quang Vinh
09:00 Họp Khoa Thể dục tổng kết, đánh giá, xếp loại CBVC năm học 2019 - 2020  Văn phòng Khoa Thể dục CBVC Khoa Thể dục
10:00 Họp Phòng Đào tạo tổng kết đánh giá, xếp loại CBVC năm học 2019 – 2020   Văn phòng Phòng Đào tạo CBVC Phòng Đào tạo

Thứ Ba

15/9/2020

09:00 Họp Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ tổng kết, đánh giá, xếp loại CBVC năm học 2019 – 2020 

Văn phòng

P. ĐTSĐH&KHCN

CBVC P.ĐTSĐH&KHCN
09:30 Triển khai kiểm tra cơ sở vật chất toàn trường   Quản lý P. TCHC; các đồng chí: Tuấn An, Minh Thế, Huỳnh Cường
09:30 Họp Phòng Tài vụ, Thư viện, Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng tổng kết, đánh giá, xếp loại CBVC năm học 2019 – 2020 Văn phòng Phòng Tài vụ CBVC Phòng Tài vụ, Thư viện, Ban Thanh tra và Kiểm định chất lượng
14:00 Họp Phòng Công tác sinh viên và Ban quản lý Ký túc xá tổng kết, đánh giá, xếp loại CBVC năm học 2019 – 2020 Văn phòng Phòng Công tác sinh viên CBVC Phòng Công tác sinh viên và Ban quản lý Ký túc xá
15:00 Họp hội đồng xét trúng tuyển Đại học năm 2020 đợt 1 (Phương thức xét Học bạ) Phòng Truyền thống Hội đồng, Ban thư ký, Thanh tra
16:30 Họp Ban quản lý Dự án, Nhà thầu, Tư vấn giám sát Phòng họp 1

Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng; các đồng chí: Anh Thư, Minh Huân, Hoàng Tùng, Đăng Bình; Đại diện BQLDA, Nhà thầu, TVGS

Thứ Tư

16/9/2020

  Công bố điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 Web Trường Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính
08:00 Họp Khoa Điền kinh tổng kết, đánh giá xếp loại CBVC năm học 2019 - 2020 Văn phòng Khoa Điền kinh CBVC Khoa Điền kinh
08:30 Họp Khoa Bóng tổng kết, đánh giá xếp loại CBVC năm học 2019 - 2020 Văn phòng Khoa Bóng CBVC Khoa Bóng
  In và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 Thí sinh Phòng Đào tạo, Phòng TCHC
       

Thứ Năm

17/9/2020

  Thí sinh xác nhận nhập học Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

08:00 Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án  Công trường  Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí: Kế Bình, Vĩnh Huy, Minh Huân, Hoàng Tùng, Quý Ngọc

 

08:00

Họp Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đ/c Hữu Lộc
       
09:00 Họp Khoa Lý luận chính trị và Nghiệp vụ sư phạm tổng kết, đánh giá, xếp loại  CBVC năm học 2019 - 2020  Văn phòng Khoa LLCT & NVSP CBVC  Khoa LLCT & NVSP
10:00 Báo cáo Công văn 3398 Theo Công văn Phòng TCHC
13:30 Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Phòng Truyền thống

 - Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Chủ tịch HĐT;

 - Hiệu trưởng;

 - BQLDA Trường;

 - Trưởng phòng P. TCHC, P. Tài vụ

 - Đ/c Đăng Bình

 - Đ/c Hoàng Tùng (MC-Thư ký)

Trước 16:00 Các đơn vị hoàn tất gửi Kế hoạch công tác năm và Bảng phân công nhiệm vụ công tác (bản giấy ký tên và gửi mail)

Phòng Tổ chức - Hành chính

qua email: hahdh@upes.edu.vn 

Quản lý các đơn vị hành chính, Đ/c Hoàng Hà

Thứ Sáu

18/9/2020

 

 

Nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2020

 

Phòng Đào tạo Ban thư ký
08:30 - 16:00 Triển khai do đồng phục âu phục cho CBVC nam toàn trường Phòng họp 1 Toàn thể CBVC nam
07:30

 

Họp Chi bộ Lý luận

 Phòng họp 1 Đảng viên chi bộ Lý luận
08:00 Họp Hội đồng xét điểm đảm bảo chất lượng đầu vào và ưu tiên xét tuyển Phòng Truyền thống Hội đồng, Thanh tra
09:00 Họp hội đồng xét tốt nghiệp các khóa ĐH, CĐ chính quy năm 2020 Phòng Truyền thống  Hội đồng, Thanh tra
09:15 Họp Khoa Khoa học cơ bản tổng kết, đánh giá, xếp loại CBVC năm học 2019 – 2020  Văn phòng Khoa KHCB CBVC Khoa KHCB
10:00 Họp công tác chuẩn bị năm học mới  Phòng Truyền thống Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Quản lý các đơn vị hành chính
  Thông báo danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển  Web Trường Phòng Đào tạo, Phòng TCHC 
  Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học năm 2020 Web Trường Phòng Đào tạo, Phòng TCHC
15:00 Họp Phòng Tổ chức - Hành chính tổng kết, đánh giá, xếp loại CBVC và người lao động năm học 2019 – 2020  Phòng Truyền thống CBVC và người lao động P.TCHC

Thứ Bảy

19/9/2020

09:00 Lễ Tốt nghiệp và phát bằng Thạc sĩ - Khóa Cao học 6 Hội trường A Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; Quản lý các đơn vị; Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ, Học viên Cao học 6, Khách mời
  Hoàn tất đăng ký size đồng phục thực hành Phòng TCHC Quản lý các đơn vị

Chủ Nhật

20/9/2020
       
       
Tin Tức
Liên Kết