Tuần 02 - Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021 - Cập nhật ngày 15/09/2021

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai
13/09/2021
  Xây dựng dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ của Trường cập nhật theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT, trình dự thảo trước 17/9/2021 Theo yêu cầu công văn

Phòng ĐT SĐH & KHCN

(đ/c Trí Dũng phụ trách)
10h00 Trình phương án tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 khi cập nhật Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT Hiệu trưởng

Phòng ĐT SĐH & KHCN

(đ/c Quang Đại)
  Bắt đầu rà soát, hoàn thiện dữ liệu tài sản, công cụ dụng cụ theo Kế hoạch số 35, đến hết ngày 24/9/2021   Thường trực và thư kí Hội đồng kiểm kê
  Tiếp tục bổ sung minh chứng về công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở phục vụ hồ sơ đề nghị thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022 Thư kí Hội đồng thi đua, khen thưởng Các cá nhân liên quan
  Rà soát các dự thảo quy định, quy chế về đào tạo theo niên chế, đào tạo trực tuyến trước khi triển khai góp ý và ban hành, đến 15/9/2021   Phòng Đào tạo (đ/c Hữu Phúc), phòng Tổ chức – Hành chính (đ/c Anh Thư)
  Tổng hợp tình hình nộp Báo cáo quý III/2021 của các đơn vị, đến 17/9/2021 trình dự thảo Tổng kết quý III/2021 và Kế hoạch quý IV/2021  

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trước 11h00 Hạn cuối rà soát, phản hồi về Danh sách các cá nhân dự kiến đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và mức phụ cấp thâm niên vượt khung quý III/2021  Thư kí Hội đồng lương (đ/c Hoàng Hà, mail: hahn@upes.edu.vn) Trưởng đơn vị

Trước 17h00

Hạn cuối gửi Báo cáo Tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp đơn vị về phòng Tổ chức – Hành chính Theo Thông báo số 60/TB-TCHC Trưởng đơn vị

Thứ Ba

14/09/2021
  Trình dự thảo Quy trình hướng dẫn công tác coi thi năng khiếu hình thức trực tuyến cho cán bộ coi thi (cán bộ coi thi 1, 2, 3)   Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trưởng Ban thư kí – Hội đồng tuyển sinh 
  Bắt đầu tổ chức họp nhận xét, đánh giá tiêu chuẩn nâng lương, mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức được đề nghị cấp đơn vị, đến hết ngày 19/9/2021 (hình thức trực tuyến) Các đơn vị có viên chức được đề nghị xét nâng lương thường xuyên, mức phụ cấp thâm niên vượt khung
  Xây dựng Báo cáo Tổng kết năm học 2020 -2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp trường   Phòng Tổ chức – Hành chính
14h00 Họp đánh giá, xét đề nghị các trường hợp đủ tiêu chuẩn nâng lương – đơn vị khoa Thể dục Link Trực tuyến CBVC khoa Thể dục
16h00 Họp Hội đồng trường về sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm năm 2021 theo Công văn 3875/BGDĐT-TCCB Link Trực tuyến Hội đồng trường
16h30 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Link Trực tuyến Hội đồng tuyển sinh và Bộ phận Công nghệ thông tin

 

Tiếp tục xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn thể viên chức và người lao động năm 2021-2022, đến ngày 21/9/2021 trình dự thảo   Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Tư
15/09/2021
10h00 Họp Khoa Khoa học cơ bản

Trực tuyến

(Link email)
CBVC khoa KHCB
10h30 họp báo cáo phương án tuyển sinh thạc sĩ năm 2021 đợt 1 Link Trực tuyến Hiệu trưởng, Trưởng phòng ĐTSĐH&KHCN, trưởng phòng TCHC
Trước 16h00 Cập nhật quy định mới nhất về giãn cách xã hội, chủ động xây dựng phương án phân công lịch làm việc tại trụ sở, trình trước 11h00 ngày 16/9/2021 Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 17h00 Hạn cuối gửi minh chứng phục vụ hồ sơ đề nghị bình xét thi đua, khen thưởng của các đơn vị

Thư kí Hội đồng thi đua, khen thưởng

(đ/c Thanh Trung, mail: trungtnn@upes.edu.vn)
Các đơn vị, cá nhân liên quan
Trước 17h00 Trình ban hành Kế hoạch tuyển dụng năm 2021 sửa đổi, bổ sung theo Công văn 3875/BGDĐT-TCCB; công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển dụng theo Kế hoạch  Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ Năm
16/09/2021
08h30 Họp công tác tổ bộ môn Nghiệp vụ sư phạm  Link Trực tuyến Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ sư phạm
10h00 Báo cáo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 hình thức trực tuyến và các phương án phòng, chống, ứng phó dịch bệnh Covid – 19 tại trụ sở khi tiến hành lịch tuyển sinh trực tuyến Hiệu trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 11h00 Gửi báo cáo Đề án vị trí việc làm sửa đổi, bổ sung; Kế hoạch tuyển dụng năm 2021; Công văn đề nghị cho phép tuyển dụng về Bộ Giáo dục và Đào tạo Văn thư, Mail Phòng Tổ chức – Hành chính
Trước 15h00 Thông báo lịch trực tại trụ sở từ ngày 16/9/2021 đến ngày 24/9/2021 Văn thư, Mail, Zalo Phòng Tổ chức – Hành chính
       
Thứ Sáu
17/09/2021
       
Trước  11h00 Báo cáo công tác phân công, bố trí sinh viên của khóa ĐH 13 tham gia vào quá trình tập huấn cho cán bộ coi thi Hiệu trưởng Phòng Công tác sinh viên phối hợp phòng Đào tạo 
Trước 11h00

- Chuyển đường truyền và hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom cho sinh viên ĐH 13 và cán bộ coi thi để chuẩn bị thi thử

-Báo cáo tình hình thí sinh thực hiện Giấy cam kết

-Báo cáo tình hình chuẩn bị CSVC cho tập huấn và kỳ thi trực tuyến
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Bộ phận Công nghệ thông tin
Trước 11h00 Báo cáo tình hình chuẩn bị công tác chuyên môn cho tập huấn và thi trực tuyến Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trưởng Ban thư kí – Hội đồng tuyển sinh

Thứ Bảy

18/09/2021
       
       

Chủ Nhật

19/09/2021
  Chú ý: Ngày 20/9 Bộ phận CNTT phối hợp với Ban thư ký HĐTS chuyển đường link kết nối ứng dụng Zoom (bao gồm cả 6 nick zalo dự phòng) đến Email của thí sinh và cập nhật lên Website của Trường để chuẩn bị cho tập huấn và thi chính thức    
       
Tin Tức
Liên Kết