Tuần 01 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019) (Cập nhật 04/9/2019)

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ Hai 02/9/2019   Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019    
       
       
       
Thứ Ba 03/9/2019 08:00 Lễ Khai mạc Tuần SHCD-HSSV năm học 2019 – 2020 Thao đường Toàn trường
08:00 Hội nghị kiểm định chất lượng giáo dục đại học Nhà khách Quốc hội, 165 NKKN Theo phân công
14:00 Họp BCH Công đoàn Phòng Truyền thống UV BCH, Tổ trưởng CĐ, Trưởng ban TTrND
       
Thứ Tư 04/9/2019   Sinh hoạt công dân Thao đường Theo lịch
08:00 Họp Khoa Thể dục Văn phòng Khoa Thể dục CBVC Khoa Thể dục
08:30 Họp Khoa Bóng Văn phòng Khoa Bóng CBVC Khoa Bóng
09:30 Họp công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 Phòng Truyền thống Ban Giám hiệu, Quản lý đơn vị
17:00 Lễ Tổng kết chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Tỉnh Tiền Giang Tiền Giang Đ/c An, Triệu
Thứ Năm 05/9/2019   Sinh hoạt công dân Thao đường Theo lịch
       
       
       
Thứ Sáu 06/9/2019   Sinh hoạt công dân Thao đường Theo lịch
08:00 Tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ Hà Nội Theo Giấy triệu tập
15:00 Lễ bàn giao sinh viên thực tập sư phạm Thao đường Theo Quyết định
       
Thứ Bảy 07/9/2019

 

 

Tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ

Hà Nội Theo Giấy triệu tập

 

08:00

 

Tập huấn Giảng viên cố vấn học tập

 

Phòng Truyền thống

 

P. CTSV, GV CVHT các khóa, Giảng viên

08:00

Khám sức khỏe sinh viên Khóa ĐH14, CĐ44

Chụp hình làm thẻ sinh viên
Thao đường Trạm y tế, Đ/c An, Châu, GV CVHT
Chủ Nhật 08/9/2019        
       
Tin Tức
Liên Kết