Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022 của Cụm thi đua số 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 25/8/2022, Cụm thi đua số 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm 8 trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022 do Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh làm Cụm trưởng.

h1 (29)

TS. Nguyễn Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo

Đến tham dự có TS. Nguyễn Thị Hạnh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và TS. Nguyễn Kế Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – Cụm trưởng Cụm thi đua cùng đại diện lãnh đạo, quản lý đơn vị, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các trường thành viên.

h2 (23)

Các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022 của Cụm thi đua số 3, từ đó đánh giá về kết quả tự chấm điểm, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt các lĩnh vực.

Qua thảo luận và kết quả tự chấm điểm, Hội nghị cũng đã suy tôn, đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 03 tập thể và tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể xuất sắc dẫn đầu. Đồng thời, Hội nghị cũng đã bầu ra Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua mới năm học 2022 – 2023 lần lượt là Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

h3 (20)

Các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Hạnh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đại diện Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành Giáo dục tuyên dương các kết quả mà Cụm thi đua số 3 đã đạt được, đồng thời chỉ đạo việc tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển giữa các trường.

Sau cùng, các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2022 – 2023, trong đó đề ra các biện pháp, giải pháp, nội dung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng các hoạt động nhằm triển khai hiệu quả 14 lĩnh vực công tác.

 

Tác giả: Kế Bình - Khánh Huy

Tin Tức
Liên Kết