Lịch công tác Tuần 05 (Cập nhật ngày 02/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 05 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người, đ/v thực hiện

 

Thứ Hai

Ngày

02/10/2017

8h00

Sửa chữa VP Đoàn

 

P.TCHC

9h00

Làm việc với P.TCHC, P.Tài vụ, P.Đào tạo

P.T Thống

Đ/c Lộc, Trưởng, Phó phòng

10h00

Giải quyết kinh phí tuyển sinh Cao học 6

 

Đ/c Xuân

14h00

Hoàn thiện phòng làm việc GV khu thao đường

 

P.TCHC

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

03/10/2017

9h00

Họp Đảng ủy

P.T Thống

Đảng ủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ Tư

Ngày

04/10/2017

9h00

Hoán chuyển văn phòng Đoàn và P.CTSV

 

P.TCHC, Đoàn TN và P.CTSV

10h00

Giải quyết kinh phí Huflit HK2 năm 2016-2017

 

Đ/c Xuân

14h00

Tổng hợp, giải trình các ý kiến của Hội nghị CBCC cơ sở

P.T Thống

Ban Tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

05/10/2017

 

14h00

- Chuẩn bị Hội trường tổ chức Hội nghị CBVC

 

- Chuẩn bị hồ sơ hội nghị CBVC

P.T Thống

P.TCHC

 

 

Đ/c Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

06/10/2017

8h00

Hội nghị CBVC năm 2017-2018

P.T Thống

Toàn thể CBVC và LĐHĐ

15h00

Họp giao ban TTSP

P.T Thống

Ban chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

07/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

08/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den