Lịch công tác Tuần 39 (Cập nhật ngày 29/5/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 39 (Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người, đ/v thực hiện

 

 

Thứ Hai

Ngày 29/5/2017

8h00

Tổng kết lớp tập huấn các bài võ cổ truyền trong trường học

Thao đường

BGH, Đ/c Khải, Vinh, Huy, Q.Sơn, Khoa TD, P.TCHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày 30/5/2017

8h00

Thảo luận Quy định về công tác cố vấn học tập

P.T Thống

BGH, Trưởng, phó các phòng, ban, khoa, GV CVHT

8h00

Họp khoa  LLCT&NVSP  về triển khai Kế hoạch tổng kết năm học 2016 - 2017

VP Khoa

CBVC Khoa

9h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

P.T Thống

HĐ xét tốt nghiệp

10h30

Đoàn kiểm tra báo cáo công tác tổng kết cuối năm

Phòng số 3

Đ/c Kế Bình, BCH Đoàn trường

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

31/5/2017

 

5h30

CBVC đi nghỉ mát (CBVC tập trung tại sân trường)

Phan Thiết – Mũi Né

CBVC

 

CBVC viết tự đánh giá tổng kết năm học (từ 31/5/2017 đến 08/6/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 01/6/2017

 

CBVC đi nghỉ mát

Phan Thiết – Mũi Né

CBVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

02/6/2017

8h00

Duyệt đề tài KHCN tỉnh Vĩnh Long

Sở VH,TT&DL Vĩnh Long

Đ/c Lộc

 

CBVC đi nghỉ mát

Phan Thiết – Mũi Né

CBVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

03/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

04/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den