Lịch công tác Tuần 38 (Cập nhật ngày 25/5/2017.)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 38 (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người, đ/v thực hiện

 

 

 

Thứ Hai

Ngày 22/5/2017

7h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự

P.T Thống

Đảng ủy, BGH,Trưởng phó đơn vị

10h00

Họp BCH Đoàn trường

P.T Thống

Đ/c Kế Bình chỉ đạo, BCH Đoàn trường

14h00

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết năm học 2016 - 2017

P.T Thống

BGH, Trưởng đơn vị

 

Dự thảo Đề án thành lập Hội đồng Trường

 

Đ/c Danh chỉ đạo

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày 23/5/2017

9h00

Hội nghị liên tịch Đảng uỷ với BGH về kiện toàn bộ máy nhân sự

P.T Thống

Đảng uỷ và BGH

 

Xây dựng Kế hoạch đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Bí thư chi bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

24/5/2017

 

8h00

Bộ GDĐT duyệt quyết toán năm 2016

P.Tài vụ

P.Tài vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 25/5/2017

7h00

Họp HĐ thi tốt nghiệp các khóa chính quy, vừa làm vừa học về thi lại (đợt 1) năm 2017

P.T Thống

HĐ và cán bộ coi thi

8h30

Họp khoa  LLCT&NVSP  về triển khai Kế hoạch tổng kết năm học 2016 - 2017

VP Khoa

CBVC Khoa

9h00

Áp ranh đất xây dựng Trường

Nhà Bè

Đ/c Huy cùng các đơn vị thi công

13h00

Họp HĐ thi tốt nghiệp các khóa chính quy, vừa làm vừa học về thi lại (đợt 1) năm 2017

P.T Thống

HĐ và cán bộ coi thi

 

Các đơn vị triển khai Kế hoạch tổng kết năm học

VP đơn vị

Trưởng các đơn vị

 

Báo cáo về việc thực hiện chế độ chính sách sinh viên

Bộ GDĐT

Đ/c Danh chỉ đạo

 

Thứ Sáu

Ngày

26/5/2017

8h00

Họp khoa Thể dục về triển khai Kế hoạch tổng kết năm học 2016 - 2017

VP Khoa

CBVC Khoa

10h00

Họp phòng TCHC về triển khai Kế hoạch tổng kết năm học 2016 - 2017

P.T Thống

CBVC phòng

 

Đăng ký mua sắm tài sản tập trung (CV 254)

 

Đ/c Danh chỉ đạo

14h00

Họp xét học bổng

P.T Thống

Hội đồng xét học bổng

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

27/5/2017

8h00

Hội nghị phát triển khoa học công nghệ

 

Đ/c Lộc, Đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

28/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bar_den

Website hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome

Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM | Điện thoại: 083.8555432 | Email: thongtin@upes.edu.vn

bar_den