Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2020

Bước 1: Thí sinh có nguyện vọng tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 thực hiện việc đăng ký thông tin trực tuyến tại đường link dưới đây:

* Phiếu đăng ký thông tin tuyển sinh Sau đại học trực tuyến năm 2020
 

Thí sinh phải tham gia các lớp học bổ sung kiến thức nếu là đối tượng theo Quyết định 68/QĐ-ĐHSP TDTT ngày 04/4/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và chương trình bổ sung kiến thức trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. (Đính kèm cuối phiếu đăng ký thông tin này).
 


Bước 2: Thí sinh theo dõi Lịch thi (ngày thi - giờ thi) và các thông tin liên quan qua thông báo tiếp theo của nhà trường.


 

... tiếp tục cập nhật thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2020

 

Tin Tức
Liên Kết