Thông tin tuyển sinh đại học VLVH năm 2022

* Kết quả trúng tuyển - Thủ tục nhập học - Xem chi tiết


* Thông báo dời ngày nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 - Xem chi tiết

 

   - Tiếp tục nhận hồ sơ đến 17:00 ngày 26/10/2022

   - Ngày thi môn Năng khiếu TDTT: 29/10/2022 (ngày thi dự phòng 30/10/2022)

* Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 - Xem chi tiết

   - Mẫu Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển đại học VLVH - Tải xuống

   - Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ ưu tiên xét tuyển đại học VLVH - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết