Thông tin tuyển sinh 2018

* Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 - Xem file

 

* Phiếu đăng ký dự thi môn Năng khiếu TDTT - Xem file

 

* Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3) - Xem file

 

* Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5) - Xem file

 

Tin Tức
Liên Kết