Thông tin quy trình đo thân nhiệt khi vào trường và các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu,

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh trong nhà trường như kiểm tra thân nhiệt cơ thể trước khi vào trường. Toàn thể CBVC, NLĐ của nhà trường, học viên, sinh viên, phụ huynh, khách liên hệ công tác khi đến trường phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt. Bộ phận thường trực sẽ cùng cán bộ y tế trực tiếp kiểm tra thân nhiệt nhằm kịp thời phát hiện với những biểu hiện bất thường và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Xem thông tin quy trình đo thân nhiệt khi vào trường tại đây.

>> https://www.youtube.com/watch?v=nSZmYz5Ob9Q <<

Tin Tức
Liên Kết