Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học năm 2023 (Dời ngày nhận hồ sơ đến 09/06/2023)

* Thông báo dời ngày nhận hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp năm 2023 đến 17:00 ngày 09/06/2023 - Xem chi tiết

 

* Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học năm 2023 - Xem chi tiết (Dời ngày)

Tin Tức
Liên Kết