Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Giáo dục học năm 2023

* Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Giáo dục học​ năm 2023 - Xem chi tiết

 

Đăng ký tuyển sinh tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejD2V1mmIy1ZQqoUtjRyL-HOEwtPZ6B2U4i0PQjvBEa4naCQ/viewform

 

Biểu mẫu:

1. Bìa Hồ sơ dự thi, tải về tại: https://docs.google.com/document/d/1HDYdbevKe21sHyBfAKbvnYwfqC1mSXMs/edit?usp=sharing&ouid=100909511826075035911&rtpof=true&sd=true

2. Đơn đăng ký dự tuyển, tải về tại: https://docs.google.com/document/d/1BpF2sqgiMJe_NXvJVl4DrGYJ12Q0Du1J/edit?usp=sharing&ouid=100909511826075035911&rtpof=true&sd=true

3. Lý lịch khoa học, tải về tại: https://docs.google.com/document/d/1pOmT9QMAE0cm7jglRE20IlvpZMhzrtqI/edit?usp=sharing&ouid=100909511826075035911&rtpof=true&sd=true

Tin Tức
Liên Kết