Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (Đợt 2) - Năm 2019

* Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ (đợt 2) - tại trường:

  • Ngành tuyển sinh : Giáo dục học
  • Chỉ tiêu dự kiến: 32 học viên
  • Thông báo tuyển sinh : Xem chi tiết
  • Biểu mẫu tuyển sinh : Tải xuống 
  • Phụ lục ngành gần cần học bổ sung kiến thức : Xem chi tiết

* Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ liên kết Tây Ninh (Đào tạo tại Tây Ninh):

  • Ngành tuyển sinh : Giáo dục học
  • Chỉ tiêu dự kiến: 30 học viên
  • Thông báo tuyển sinh : Xem chi tiết
  • Biểu mẫu tuyển sinh : Tải xuống 
  • Phụ lục ngành gần cần học bổ sung kiến thức : Xem chi tiết
Tin Tức
Liên Kết