Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ - năm 2021

- Ngành đào tạo: Giáo dục học.

- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 58 chỉ tiêu

- Môn thi: + Lý luận và Phương pháp GDTC

               + Sinh lý học TDTT

               + Ngoại ngữ (tiếng anh)

- Chi tiết thông báo: Xem chi tiết...

 

Tin Tức
Liên Kết