Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - 2021

Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ Nghiên cứu sinh tiến sĩ:

Ngành: Giáo dục học

Số chỉ tiêu: 10 Nghiên cứu sinh

Chi tiết thông báo: Xem chi tiết

* Phụ lục kèm theo thông báo: tải xuống

Tin Tức
Liên Kết