Thông báo tuyển sinh đại học liên thông ngành Giáo dục Thể chất hình thức vừa làm vừa học năm 2023

* Thông báo  - Xem chi tiết

   - Nhận hồ sơ đến 17:00 ngày 27/09/2023

   - Ngày thi môn Năng khiếu TDTT: 30/09/2023

   - Mẫu đơn đăng ký dự thi - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết