Thông báo thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

* Thông báo thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 - Xem chi tiết

   - Nhận hồ sơ đến 17:00 ngày 30/11/2022

   - Ngày thi môn Năng khiếu TDTT: 03/12/2022

   - Mẫu đơn đăng ký dự thi - Tải xuống

Tin Tức
Liên Kết