Thông báo lịch học của khóa 15 đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (tại trường)

Thông báo lịch học của khóa 15 đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (tại trường)

 

- Thời gian tập trung: 13:00 ngày 25/12/2020 (thứ Sáu) - Giảng đường 8 (khu Thao đường)

- Học viên sinh hoạt lớp và nhận Giấy báo nhập học.

- Học môn đầu tiên: Toán thống kê

Tin Tức
Liên Kết