Thông báo : Kế hoạch nộp lại luận văn sau khi đã bảo vệ

1. Thời gian nộp lại : 15h00 ngày 05/01/2019.

 

2. Số lượng cuốn luận văn : 2 cuốn.

 

Xem chi tiết thông báo ....

 

Mẫu bìa Luận văn : tải xuống

Mẫu phụ bìa : tải xuống

Mẫu Biên bản chỉnh sửa luận văn : tải xuống 

Mẫu đĩa CD : (nén tất cả file thành 1 file PDF). tải xuống 

Tin Tức
Liên Kết