Thông báo dời ngày thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 sang ngày 07/11/2022 (lúc 13:00)

Thông báo dời ngày thi môn Năng khiếu TDTT kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 - Xem chi tiết

    - Ngày thi môn Năng khiếu TDTT: 07/11/2022 (lúc 13:00)

Tin Tức
Liên Kết