Thông báo dời ngày nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

* Thông báo dời ngày nhận hồ sơ và thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022 - Xem chi tiết

   - Tiếp tục nhận hồ sơ đến 17:00 ngày 26/10/2022

   - Ngày thi môn Năng khiếu TDTT: 29/10/2022 (ngày thi dự phòng 30/10/2022)

Tin Tức
Liên Kết