Thông báo : Danh sách thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh cao học khóa 7 -2018

 

SBD Họ và Tên năm sinh
SPTT.01 Nguyễn Tùng Duy 03/5/1996
SPTT.07 Nguyễn Hoài Nam 30/11/1984
SPTT.31 Trần Huỳnh Đạt 07/11/1995

 

Tin Tức
Liên Kết