Thông báo 138 về việc triển khai đào tạo từ xa ứng phó dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

>>> Thông báo 138 về việc triển khai đào tạo từ xa ứng phó dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay <<<

 

- Sinh viên toàn trường học tập trực tuyến kể từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 23/5/2021.
 
- Sinh viên các Khóa ĐH 13, ĐH 14, CĐ 44 được nghỉ học tạm thời từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 09/5/2021.
 
- Sinh viên các Khóa ĐH 12, ĐH 15, CĐ 43 tiếp tục học tập và thi kết thúc môn theo TKB đã niêm yết đến hết ngày 09/5/2021.
 
- Trong suốt thời gian học tập từ xa, đề nghị toàn thể học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
Tin Tức
Liên Kết