Thời khoá biểu Đại học - Cao đẳng

 • Thời khóa biểu các khóa chính quy


  * Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021 cập nhật ngày 23/10/2020 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 31/07/2020 _Xem chi tiết 


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 tuần 38 (khóa ĐH11 & CĐ42 đào tạo tập trung, các khóa còn lại đào tạo trực tuyến) cập nhật ngày 14/05/2020 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 03/01/2020 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ hè các khóa chính quy năm 2019 cập nhật ngày 23/08/2019 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 bổ sung học kỳ phụ cập nhật ngày 10.05.2019 - Xem chi tiết


  *Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 điều chỉnh bổ sung Chương trình khởi nghiệp cho sinh viên và nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương cập nhật ngày 22/03/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa VLVH


  *Thời khóa biểu học lại các khóa VLVH năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 31/07/2020 - Xem chi tiết 


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 03/07/2020 - Xem chi tiết 


  *Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 25/10/2019 - Xem chi tiết 


  * Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2019 cập nhật ngày 05/7/2019 - Xem chi tiết


  *  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 10/05/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa liên thông VLVH

  *  Thời khóa biểu Khóa 14 và Khóa 13B học kỳ hè năm 2020 cập nhật ngày 17/07/2020 - Xem chi tiết


  *  Thời khóa biểu khóa 13 đợt 2 bổ sung cập nhật ngày 20/9/2019 - Xem chi tiết


  * Dự thảo Thời khóa biểu khóa 13 đợt 2 bổ sung cập nhật ngày 12/9/2019 - Xem chi tiết  * Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2019 cập nhật ngày 23/08/2019 - Xem chi tiết

   

   
Tin Tức
Liên Kết