Thời khoá biểu Đại học - Cao đẳng

 • Thời khóa biểu các khóa chính quy

  * Thời khóa biểu học kỳ hè các khóa chính quy năm 2019 _ Xem chi tiết

  **************************************************************************************************************************

  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 bổ sung học kỳ phụ cập nhật ngày 10.05.2019 - Xem chi tiết

  *************************************************************************************************************************

  *Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 điều chỉnh bổ sung Chương trình khởi nghiệp cho sinh viên và nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương cập nhật ngày 22/03/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa VLVH

  * Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2019 cập nhật ngày 31/5/2019 - Xem chi tiết

  *******************************************************************************************************************************

  *  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 10/05/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa liên thông VLVH

  * Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2019 cập nhật ngày 31/5/2019 - Xem chi tiết

  *******************************************************************************************************************************

  * Thời khóa biểu Học kỳ I Lớp Đại học liên thông VLVH Khóa 13 đợt 02 cập nhật ngày 10/05/2019 (Xem chi tiết)

  *******************************************************************************************************************************

  * Thời khóa biểu khóa Đại học liên thông VLVH hè 2018 cập nhật ngày 24/08/2018 (Xem chi tiết)

Tin Tức
Liên Kết