Thời khoá biểu Đại học - Cao đẳng

 • Thời khóa biểu các khóa chính quy

   

  * Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 18/10/2019 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ hè các khóa chính quy năm 2019 cập nhật ngày 23/08/2019 _ Xem chi tiết


  * Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 bổ sung học kỳ phụ cập nhật ngày 10.05.2019 - Xem chi tiết


  *Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 điều chỉnh bổ sung Chương trình khởi nghiệp cho sinh viên và nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương cập nhật ngày 22/03/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa VLVH

   

  *Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020 cập nhật ngày 20.9.2019 - Xem chi tiết 


  * Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2019 cập nhật ngày 05/7/2019 - Xem chi tiết


  *  Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 cập nhật ngày 10/05/2019 - Xem chi tiết

 • Thời khóa biểu các khóa liên thông VLVH

  *  Thời khóa biểu khóa 13 đợt 2 bổ sung cập nhật ngày 20/9/2019 - Xem chi tiết


  * Dự thảo Thời khóa biểu khóa 13 đợt 2 bổ sung cập nhật ngày 12/9/2019 - Xem chi tiết  * Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2019 cập nhật ngày 23/08/2019 - Xem chi tiết

   

   
Tin Tức
Liên Kết