Tổ chức - Hành chính

 • Giới thiệu

   

       Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác: tổ chức và nhân sự; hành chính, tổng hợp, công tác chính trị và quản trị thiết bị; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính, quản trị; hợp tác quốc tế; văn thư, lưu trữ, lễ tân; điều phối xe ôtô và bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị.  

   

   

  Chức vụ Họ và tên Di động E_mail
   Trưởng phòng   ThS. Nguyễn Kế Bình 0903 743 027 binhkn@upes.edu.vn
   Phó Trưởng phòng   ThS. Vũ Đình Hoàng Tùng 0903 633 252 tunghdv@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Phan Lê Tuấn An 0906 321 089 antlp@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Trịnh Minh Thế 0933 556 711 themt@upes.edu.vn
   Chuyên viên   CN. Nguyễn Kim Hương 0902 104 708 huongkn@upes.edu.vn
 • Văn bản hành chính

Tin Tức
Liên Kết